Възстановително правосъдие в България

Eлектронен бюлетин, ISSN 2683 – 0620 брой 1, 2020 г.

Оформление и дизайн: Симона Весилева – Фуджимори

Конференцията се организира от инициативна група в състав: проф. Добринка Чанкова, д-р Румен Петров, Елена Евстатиева, в партньорство с Ла Конферанс ООД, българския издател на поредицата „Малки книги за правосъдие и мирни отношения“

Настоящият бюлетин представя онази част от изнесените доклади, изрично предоставени за публикуване в първи брой на електронното издание. Текстовете се публикуват така, както са предоставени от техните автори и отразяват техния научен интерес, изследвания и практика в полето на възстановителното правосъдие. Изданието не носи отговорност за невярно или некоректно цитирано съдържание.

Скъпи читатели,

За мен е огромно удоволствие да Ви представя първия брой на електронния бюлетин „Възстановително правосъдие в България. Доклади, изследвания и практико-приложни въпроси на възстановителното правосъдие „.

Макар това да е едно закъсняло публикуване на докладите, изследванията и представената практика (от гледна точка на времето, което измина от конференцията „География на възстановителното правосъдие“) съм убедена, че в него ще откриете важни въпроси и отговори за географията на възстановителното правосъдие в България през последните години. Също така се надявам, че това електронно издание ще донесе частица вдъхновение за повече млади учени, изследователи и професионалисти, за да обърнат поглед към теорията, практиката и критичните въпроси, които поставя пред всички нас възстановителното мислене и практика.

Искам да благодаря на всички автори и презентатори, които освен, че участваха в конференцията „География на възстановителното правосъдие в България“ предоставиха допълнително текстовете на своите доклади и презентации с цел публикуване в последващ бюлетин. Всички те проявиха търпение в изчакването на този брой и искрено се надявам в бъдеще да имаме повече поводи за срещи и критични обсъждания, с които да осветляваме прогреса на общностите си и обществото във възстановителното мислене.

Ключови доклади, изнесени по време на конференцията, не са част от този брой. Искрено се надявам, че ще можем да ги публикуваме в бъдеще.

С пожелание за нови и следващи срещи в конференция за възстановително правосъдие и в 2020 г.

Елена Евстатиева

Изп. директор на Ла Конферанс

Съдържание и електронен преглед

Изтегли в pdf „Възстановително правосъдие в България“, брой 1., 2020