Статии на български език

В тази рубрика ще се опитам да представям и поддържам списък с публикувани вече авторски текстове на български професионалисти, изследователи и представители на академичната мисъл.

Първоначалният списък от текстове е от вече публикувани в блога статии. Целта на рубриката е да предоставя достъпен и лесен за ползване списък от заглавия и автори на български език.

Всеки може да праща текстове, които счита за важни и значими за споделяне тук.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПО – ДОБРА ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,  авторски колектив: Проф.д-р Добринка Чанкова, докт. Десислава Анзова, докт. Михаела Клечерова, Искра Младенова-студент

Помирително правосъдие в България – ограничения на средата, д-р Румен Петров

Възстановително правосъдие в затворите,  Елена Евстатиева

Помирителният съд в царство България, доц. Евгени Йочев