Организации, чиято мисия е пряко свързана с ВП в България


Пи Еф България – общност за помирително правосъдие

pfb_wwwheader_newlogo

Организацията е учредена през 1993г. под името Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода (ДРОПЛС). Носи това име до 2015г., когато с решение на ОС се приема смяна на името, с което се счита, че се дава по-ясен знак за мисията на Сдружението.

image009Институт за решаване на конфликти

Институтът за решаване на конфликти /ИРК/ е сдружение на практикуващи юристи и учени, обединени от идеята за търсене на нови способи за решаване   на конфликти.    От създаването на Института през 2000 г. досега продължават действията и системните усилия на   членовете и съмишлениците на Института, насочени   към постигане на целите на организацията

Общество „Правосъдие и помирени“

Основна цел на сдружението е популяризиране на възстановителното правосъдие в България

logo

Цялата дейност на сдружението е насочена към осъществяване на тази мисия. Първите преведени книги на проф. Нилс Кристи са резултат от усилията на учредители и съмищлениците на организацията. За кратък период успяват да издадат две от най-популярните книги на може би най-силния глас на ВП в Европа – Нилс Кристи.

Обществото организира срещи между чужди и български експерти в полето на ВП.