Организации, чиято мисия е пряко свързана с ВП в България


Общество „Правосъдие и помирени“

Основна цел на сдружението е популяризиране на възстановителното правосъдие в България

logo

Цялата дейност на сдружението е насочена към осъществяване на тази мисия. Първите преведени книги на проф. Нилс Кристи са резултат от усилията на учредители и съмищлениците на организацията. За кратък период успяват да издадат две от най-популярните книги на може би най-силния глас на ВП в Европа – Нилс Кристи.

Обществото организира срещи между чужди и български експерти в полето на ВП.