Основни принципи на RJ/ВП


Настоящият текст отново дава някои насоки “от извора”. И за да не е некоректно към автора, тук ще Ви предложа само някои основни негови размисли, изключително основополагащи и ключови з…

Source: Основни принципи на RJ/ВП