Основни принципи на RJ/ВП


rj_zerhНастоящият текст отново дава някои насоки „от извора“. И за да не е некоректно към автора, тук ще Ви предложа само някои основни негови размисли, изключително основополагащи и ключови за концепцията на ВП,  неговите принципи и практики.

Представената тук извадка от  книгата The Little Book of  Restorative Justice се представя на български с изричното разрешение на  Good Books,  отпечатана от Skyhorse Publishing, Inc. (Всяко препечатване и публикуване без разрешението на издателя се приема като нарушение.)

∗∗∗

Възстановителното правосъдие, казва H.Zehr, се основава на един стар, здрав разум и разбиране за закононарушението. То може да бъде представено по различен начин в различните култури, макар, че това разбиране е доста общо за повечето традиционни общества. За тези от нас с Европейски корени, това е разбирането за „закононарушението“ изповядвано от предците ни (а вероятно дори и от нашите родители). Разбиране предадено и на нас.

  • Престъплението е посегателство над  хора и нарушаване на междуличностни отношения.
  • Посегателството създава задължения
  • Основното задължение е да се поправи стореното

Под това разбиране за „закононарушението“ стои едно предположение за обществото: всички ние сме свързани помежду си. В Юдейските писания, това се вписва в разбирането за Shalom, разбирането за битието и живота като едно чувство на съвършенство, покой, баланс и разбирателство  със Създателя и със средата. Много култури имат дума, представяща това понятие, в  чийто център са отношенията: за Маорите това се описва с whakapapa; за Навахо това е hozho;  за много африканци думата е ubuntu. Независимо от специфичното значение на тези думи, на всеки един от езиците, те предават едно и също послание: всички неща са свързани, едно със друго, в една мрежа от отношения….

Престъплението, продължава Zehr, представлява  нарушение на отношенията. Всъщност нарушените отношения са и причина за престъплението и резултат от него. Много традиции казват, че нараняването на един, наранява всички. А вредата от едно престъпление се разпространява, подобно на вълни и достига и разстройва цялата мрежа. Нещо повече, закононарушението често e симптом, че нещо е извън баланс в мрежата от отношения.

Междуличностните отношения предполагат общи задължения и отговорности. Тогава не би следвало да е изненада, че в това разбиране за закононарушението се подчертава поправянето или коригирането. … Нещо повече, фундаментално, тази позиция към правонарушението предполага едно насочване към лечението на всички въвлечени – жертви, правонарушители и общности.

Как точно това разбиране се допълва или контрастира с „официалното“ или наказателното правосъдие и неговото разбиране за правонарушението? Какво изисква правосъдието?

%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b3%d0%bb

Както може да видим отговорът на Западното общество е фокусиран върху това закононарушителите да получат наказание, каквото те заслужават. Отговорът на ВП е различен, фокусирайки се първо върху всички нужди и произтичащите задължения. %d1%82%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0

В при приложение I на цитираната тук книга на H. Zehr (стр.64-69) може да намерите пълният списък от принципите на ВП / RJ и тяхното приложение, основаващо се на концепцията за правонарушението, описана по-горе.

За целите на настоящото резюме може да надзърнем само, защо нуждите, ролите и задълженията са толкова важни за ВП.

Итака, трите основни стълба на ВП са:

  1. ВП се фокусира върху нанесените вреди
  2. Правонарушенията и нанесените вреди / щети пораждат задължения
  3. ВП насърчава участието и ангажираността

или

Нанесените вреди/ щети и свързаните с тях нужди (преди всичко тези на жертвите, но също така тези на общностите и на правонарушителите); задълженията, които са се породили от нанесените вреди / щети (на правонарушителите, но също така и тези на общностите ); и ангажирането/ включването на онези, които имат правен интерес или участие в престъплението и свързаното с него решение (жертви, правонарушители и членове на общността)

***

Възстановителното правосъдие изисква като минимум, да отговорим на породените от правонарушението нужди на жертвите, изисквайки от правонарушителите да поемат отговорност за поправянето на тези вреди / щети, въвличайки  в този процес жертвите, правонарушителите и общностите .

Save

Save

Save