Подход и практики на Възстановителното правосъдие / Restorative Justice


Днешният си разказ за практиките на Възстановителното правосъдие ще започна с разказът за един въпрос, който ми бе зададен вчера, в разговор протичащ в съвсем различен контекст и свързан с други м…

Source: Подход и практики на Възстановителното правосъдие / Restorative Justice