Само в събота – видеа и ресурси ползвани в публикации през седмицата


Fr. Michael Laspley  за Възстановителното правосъдие

 

Жертвите на престъпления ЗА  възстановителното правосъдие – видео  http://childhub.org/bg/child-protection-multimedia-resources/victims-guide-restorative-justice-video

Законът за Децата, младежта и техните семейства, приет в Нова Зеландия през 1989г. http://www.legislation.govt.nz/act/public/1989/0024/latest/DLM147088.html

Български традиции и културални особености и предпоставки за въвеждането на ВП (личен архив) https://wordpress.com/page/restorativejusticebg.wordpress.com/3

Hpward Zehr, в съавторство с Allan MacRae: The Little Book Of Familly Group Conferences – New Zeland Style

51vtu9got1l-_sx317_bo1204203200_

Организации, развили и прилагащи форми на ФГК

Великобритания

http://southwestfgcforum.yolasite.com/

PFBulgaria – общност за помирително правосъдие (ДРОПЛС)

Каритас Русе

Click to access Practical%20models%20prevention.pdf

Фондация Лале

http://www.tulipfoundation.net/programs/bg/programs/familni-grupovi-konferentsii-68/#sthash.SkP9l0QC.jCvYGjz0.dpbs