Конференции „Жертва – Правонарушител“ в България, преглед


Тази публикация, всъщност е по-скоро желание да провокира събиране на данни и информация, отколкото да представи повече примери. Причината за това е, че наистина липсват данни за прилагане в различни организации, институции и населени места.

За разлика от Фамилните групови конференции, които съвсем естествено намират място не само в наказателното правосъдие, но и в полето на образованието, социалната грижа, подкрепата и закрилата на децата, то Конференциите „Жертва – Правонарушител“ изглеждат с далеч по-ограничено поле на прилагане. Макар и това да не е точно, то поне в началото изглежда така.

За първите проведени Конференции „лице в лице“ (2010 – 2012г.) между жертва и правонарушител има данни във вече представения проект „Активни общности в превенцията от институционализация на деца и младежи“. За съжаление, в публикуваните от организациите „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ и „Каритас – Русе“, липсват описани случаи, но лицензираните като социални услуги модели на работа, включват и Конференциите „Жертви правонарушители“.

Данни от мрежата, които препращат към вероятно ползване на конференциите „Жертва – Правонарушител“, сочат следните проекти и организации

Всеки, който е прилагал Възстановителна конференция от един от двата типа: Жертва – Правонарушител или Фамилна групова конференция, моля да коментира и допълва този материал.

Ще бъда благодарна, а си мисля, че и ще бъде полезно да се събираме заедно данни, обсъждаме подходи, организираме обучения и форуми за представяне и популяризиране добрите възстановителни практики в България.

Поради липса на българско видео (или незнание за неговото съществуване) прилагам линк към кратко видео за конференциите Жертва – правонарушител, Франция

https://www.youtube.com/watch?v=q59n0mPVxtg

Процесът описан във видеото представя една от разновидностите на Конференциите, Жертва – Правонарушител, в която конкретните правонарушители не се срещат с конкретните жертви, а с жертви на сходно на тяхното правонарушение. В Европа, повече утвърдени програми за прилагането на Конференциие  Жертва – Правонарушител, ползват този модел.