Само в събота – видеа и ресурси ползвани в публикации през седмицата


Тема на седмицата: „Конференции Жертва – Правонарушител“

Случаят Елмайра (Elmira)

41e9cbeniul-_sx343_bo1204203200_ Handbook of Restorative Justice, 2006 by Gerry Johnstone (Editor), Daniel Van Ness (Editor)

9780199673612

 

„Конфликтът, като собственост“.

Little Book of Victim Offender Conferencing: Bringing Victims And51de59jzxsl-_sx321_bo1204203200_ Offenders Together In Dialogue   by  Lorraine Stutzman Amstuiz

Историята на на Russ Kelly, едно от двете момчета извършили вандалски акт, и понесли наказанието „среща“ с всичките собственици на повредената от тях частна собственост. 

и още за него в CBCNEWS Canada

‘Elmira Case’ tells of restorative justice for Russ Kelly’s 1974 drunk rampage

Първата употреба на понятието Възстановително правосъдие се появява в статии на Albert Eglash от 1958г.

За конференциите Жертва – правонарушител,  видео от Европа, Франция

Сдружение „Моят свят“, гр. Харманли – Проект „Алтернативни методи“, реализиран по JUST/2013/JPEN/AG/4498 в пъртньорство от организации в Италия, Португалия, Гърция, Румъния, Великобритания и България.

PFBulgaria – общност за помирително правосъдие (ДРОПЛС)

Каритас Русе

Click to access Practical%20models%20prevention.pdf