ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПО – ДОБРА ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ


Непосредствено преди Рождество Христово, излезе 4 брой на електронното списание „Право, Политика, Администрация“, издавано от Катедра „Публичноправни науки” на Правно-историческия  факултет към ЮЗУ Неофит Рилски ЮЗУ „Неофит Рилски“Благоевград

Част от този брой е и статията „ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ –ИНСТРУМЕНТ ЗА ПО -ДОБРА ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ“.

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc3-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b932016-725x1024авторски колектив:
Проф.д-р Добринка Чанкова
chankova@law.swu.bg
докт. Десислава Анзоваdes
islava_anzova@abv.bg
докт. Михаела Клечерова
mihaela_klecherova@abv.bg
Искра Младенова-студент
iskramladenovaa@gmail.com
Правно-исторически факултет Югозападен университет „Неофит Рилски“
Резюме:Възстановителното правосъдие поставя фокуса върху поправянето на причинената с престъплението вреда на жертвата от извършителя, а не върху репресията и наказанието. То се разглежда като нов модел и дори алтернатива на наказателното правосъдие.То е нов начин на мислене, нова парадигма за справяне с престъпността.Престъплението засягажертвата и извършителя, и обществото като цяло. Възстановителното правосъдие предоставя по-голяма роля на жертвите и изисква извършителите да поемат отговорност за действията си и причинената вреда.То стимулира обществото да предприеме различни превантивни мерки за
преодоляване на дистанцията между хората, за изграждане на чувство за сигурност и засилване на връзките в обществото.
Тази статия цели да изясни предимствата на възстановителното правосъдие като инструмент за по-добра защита на жертвите на престъпления.
Ключови думи: възстановително правосъдие, жертви, извършители, общество, възстановяване
Пълният текст е на английски език. Електронното списание Право, Политика, Администрация приема и публикува текстове на български, английски, френски, немски, испански и руски езици.
12186262_740879759351193_8360674600460585047_o
Стартирам Новата 2017г., с представянето на статия на български учен и изследователски екип. С това ми се иска, да „предизвикам“ Тази Нова 2017г и да си пожелая повече текстове на български автори, изследователи и практици в полето на Възстановителното правосъдие. По-широко приложение на неговите практики и справедливост в процеса на възстановяване на всяка една от засегнатите от престъплението страни и общности. Или  „Щом вече има някаква практика, значи тя може и да се описва…“ (ала Мечо Пух)
Мирна и щастлива 2017