Речта на омразата като форма на насилие и фактор за насилие


Настоящата „препечатка“ попада в блога за Възстановително правосъдие, поради факта, че обсъжда права и свободи, които пряко въздействат върху общностния дух и мир. До мен достигна, благодарение на активната позиция и неуморност на д-р Румен Петров в споделянето на текстове, мнения на професионалисти и разпространение на знание, свързано със справедливостта в отношенията между хората и почтеното представяне на историческата истина. 

Лекция в общоуниверситетския семинар на НБУ „Права на човека“ Маргарита Илиева бр. 41/2016 Темата за Речта на омразата като форма на насилие и фактор за насилие не само за мен, но и за работата на …

Източник: Речта на омразата като форма на насилие и фактор за насилие