Помирителни кръгове / Peacemaking Circle


Както винаги, когато представям някоя от основните възстановителни практики, ползвам, освен заглавието на български и оригиналното й наименование на английски език. Последното, защото в превод могат да се намерят разнородни удачни варианти, но също така това да доведе до бъдещо объркване и усещане, че това са различни практики. 51zlkku3g9l-_sx309_bo1204203200_

Днес на фокус са „Помирителните кръгове“. Отново ще ползвам за целта книга от поредицата The Little Book Оf… и отново водена от идеята, че е по-добре, преди да правим „преразкази и тълкувания“ да се запознаем с първообраза и източника на дадената практика.

Исторически контекст

Помирителните кръгове произлизат директно от традицията на Кръговете за разговор, разпространени сред местното население на Северна Америка. Събирането в кръг за обсъждането на важни за общността въпроси, вероятно, е част от племенната традиция на повечето народи. „Тази традиция все още съществува сред туземното население в някои части по света, и ние сме дълбоко признателни на онези, които са я запазили като източник на мъдрост и вдъхновение  за  модерното западно общество“ (Kay Pranis, p. 7)

В съвременното общество и до голяма степен извън обхвата на масовата информираност, Кръговете се ползват от малки групи хора, повече от над 30 години. Дамските групи, на практика активно ползват формата и груповия процес на Кръга, където всеки споделя индивидуалното си „пътуване“ в подкрепяща среда. (Тук могат да се направят паралели и с  различни по вид групи за взаимопомощи, групи за личностно развитие и израстване, макар и водени от професионалисти). Някои от участниците прилагат опита си от подобни „лични“ кръгове и в публична среда, но систематични усилия за ползване на Кръговете по посока обществени сектори, такъв какъвто е Наказателното правосъдие, са всъщност нови и произхождат от резултатите постигнати в провинция Юкон, Канада, в началото на 90-те години.

В САЩ, прилагането на Помирителните кръгове, започва от Наказателната система на щата Минесота. Помирителните кръгове предлагат начин за включване на засегнатите от престъпление, онези, които са извършили престъпление и общността в партньорство с правосъдната система, търсейки най-ефективния отговор на престъпността, който да предлага едновременно лечение и сигурност за всеки един. Целите на кръга включват осигуряване на подкрепа за засегнатите от престъпление и определяне на решение за присъдата на онези, които са извършили престъплението, като едновременно с това се осигурява и подкрепата им в това да изпълнят отговорностите, поети чрез наказанието, и  да се укрепи общността и предотвратят  бъдещи престъпления.

Селски, крайградски и градски общности ползват процеса на Кръга за наказателни случаи, както за възрастни, така и за малолетни правонарушители. Помирителните кръгове са приложими в различни по вид култури и традиции, включително Афро-американск, Евро – Американска, Латино -американска, Камбоджанска, на местното американско население и други.

Чрез кръговете, започнали в контекста на наказателното правосъдие, практиците свързани с пробация, лишаване от свобода, социални служи, открили и други приложения на този подход в наказателната система. Новатори започнали да ползват Кръговете за подпомагане интегрирането на хора, които вече са освободени от затвора или за подобряване обществения надзор на осъдени на пробация.

Кръговете в Минесота, стартирали като част от Наказателната система и наказателния процес, но много скоро било открито, че процесът в Кръга е приложим в много ситуации, които не са свързани с престъпления. Така Кръговете започнали да се ползват и прилагат в училища, работно място, социални служби, църкви, съседски групи и техните семейства.

 Подход и принципи  в Помирителните кръгове

Помирителния кръг е начин за сближаване и съвместна работа, в който

 • всеки е значим / уважаван;
 • всеки получава шанс да говори без да бъде прекъсван;
 • участниците представят себе си, чрез разказ на своите истории
 • всички са равнопоставени – нито един не е по – важен от другите;
 • духовни и емоционални аспекти на индивидуалното преживяване се подкрепя и са добре приети.

Помирителните кръгове са полезни когато двама или повече хора:

 • се нуждаят от общо решение;
 • имат неразбирателство;
 • трябва да се срещнат с опит и резултат от нараняването или вредите нанесени върху някой;
 • искат да работят заедно като екип;
 • желаят да празнуват;
 • искат да споделят трудности;
 • искат да се учат един от друг.

Помирителният кръг е контейнер, достатъчно силен, за да удържи:

 • гняв;
 • фрустрация
 • радост
 • страдание
 • истина
 • конфликт
 • разнообразни гледни точки;
 • силни чувства
 • тишина
 • парадокс

Разпространението на Помирителните кръгове спонтанно и органично, семената покълват и се разпростират от едно място на друго чрез страст и отдаденост повече, отколкото със стратегическо планиране или формално разпространение.

Кратко видео на   CEL Peacemaking Circle

12186262_740879759351193_8360674600460585047_o

Като всяка Възстановителна практика и Кръгът цели възстановяване на всяка една от засегнатите страни, поемане на отговорност от страна на правонарушителя, възстановяване на мирът, нарушен от престъплението и запазване сигурността в общността. Помирителният кръг е може би практиката, която включва най-широко общността в процеса на възстановяване.  Вероятно и заради това широко въвличане на общността, той намира приложение и в ситуации, които не са задължително свързани с престъпление. Днес, много институции, бизнес организации, съседски групи, малки групи за взаимопомощ, ползват принципите и ценностите на Помирителните кръгове, без дори да си дават сметка, че прилагат тази практика.