Какво е RJ


„Може да се изненадате, като научите, че няма една общоприета дефиниция за възстановително правосъдие. Вместо това има три сходни, но отличаващи се концепции. Те се припокриват в значителна с…

Източник: Какво е RJ