Помирително правосъдие в България – ограничения на средата


В първата публикация на блога за  2017г., представих   статия от  проф. Добринка Чанкова и си пожелах повече статии от български автори. Само дни, след това изречено на глас желание, то започва да се реализира. 

В настоящата публикация искам да Ви представя един добър анализ на средата, в която днес се разполага Възстановителното правосъдие у нас. Влиянията на политическия, социалния и културален контекст върху развитието и прилагането на практики на възстановителното правосъдие, така като ги е видял д-р Румен Петров, гл. ас. НБУ.

img_6415

Д-р Румен Петров е един от силните гласове и упорити  в популяризиране философията и ценностите на Възстановителното правосъдие, учени. С принос, в издаването на първите книги на български език на Нилск Кристи и  член, на първия по рода си Съвет по Възстановително правосъдие към Министерство на правосъдието – за съжаление просъществувал не повече от 2 години. 

Това, което за мен е изключително радостно в този материал, извън прекрасния анализ и преглед на важни за контекста факти и обстоятелства, е „срещата“ в текста между проф.Чанкова и д-р Петров. Статията на д-р Р. Петров ми напомня приятелски разговор между двама привърженици на философията Възстановителното правосъдие, макар всеки един от тях да седи в различни научни полета и прави основните си интерпретации през познанието и симпатиите си към някоя от основните концепции на Възстановителното правосъдие.

За мен, ще си позволя да добавя тази интерпретация към анализа на средата, направен от д-р Р.Петров, тази статия е проява на нов етап в процесите,  свързани с Възстановителното правосъдие и неговите практики прилагани у нас. А именно, консолидиране на „самотните гласове“ и неговите застъпници, което е една добра предпоставка за по-мощно и уверено движение към политическата му проява – законодателни актове и прилагане в различни социални сфери.

И така, може да прочете статията „Помирителното правосъдие -ограничения на средата“ на сайта на департамента по право, НБУ. 

В част от нея се отделя място и на затворите в България, и тъй като се разпознах, като един от „активистите“ в тази област, тук прилагам линкове към цитираните източници от д-р Румен Петров, за улеснение на заинтересованите от темата Възстановителни практики в затворите.

Европейски възстановителни общности, ecor_logo_small

където може да намерите пълното изследване на Margaret Wilson and Caroline Lanskey

и Наръчник за създаването на Възстановителна общност в затвора или извън него, като част от ре-интеграционна програма за освободени от затвора или алтернатива на изтърпяване на ефективно наказание „лишаване от свобода“