Само в събота


Тема на седмицата:  Помирителните кръгове / Peacemaking Circles

51zlkku3g9l-_sx309_bo1204203200_Ползвани източници The Little book Of Cirlce Processes `(A new /old Approach to Peacemaking) by Kay Pranis

Информация за Kay Pranis

Законодателство на щата Минесота, свързано с помирителните кръгове

Видео, илюстриращо практиката на Помирителните кръгове

Публикация извън темата на седмицата „Помирителното правосъдие -ограничения на средата“ на сайта на департамента по право, НБУ. 

Линкове към цитираните от д-р Румен Петров източници , за улеснение на заинтересованите от темата Възстановителни практики в затворите.

Европейски възстановителни общности, ecor_logo_small

където може да намерите пълното изследване на Margaret Wilson and Caroline Lanskey

и Наръчник за създаването на Възстановителна общност в затвора или извън него, като част от ре-интеграционна програма за освободени от затвора или алтернатива на изтърпяване на ефективно наказание „лишаване от свобода“