Нилс Кристи или „Да видиш Другия..“


Да видиш другия е израз ползван от Нилс Кристи в негова лекция, изнесена за откриване на конференцията „Критичната криминология в променящия се свят„, проведена на 29.08.-01.09.2013 г., организирана от Департамента по криминология и правна социология към Университета в Осло.

Нилс Кристи-zx620y348_2328346

Той е един от най-мощните гласове на Възстановителното правосъдие и може би един от малкото, идващи от Европа. Нилс Кристи дава, на тази вече не толкова нова философия за правосъдие,  един от концептите (конфликтът като собственост) за справедливостта и механизми за нейното възстановяване, а именно идеята за „връщане собствеността върху конфликтът, на онези, които са неговите собственици“ – реалните участници в него .

Благодарение на усилията на група от съдии, специалисти в сферата на правото, хуманитарното познание и терапия, Нилс Кристи гостува в България неколкократно. Същата инициативна група направи възможен превода и издаването на български на две от книгите му, представени и в този блог: “Предели на страданието” и „Мяра на престъпленията” 2

Последното идване на Нилс Кристи в България е през Април 2014. Година по-късно, през май 2015 , той си отива от света, в който се бори за спиране на подмяната на основните ценности в човешките отношения и общности.

Струва ми се, съвсем естествено да стартирам рубриката „Гласове на Възстановителното правосъдие“ с представяне на вече публикувани на български негови статии,  защото „да виждаш другия“ е специфична нагласа, без която разбирането за справедливост, остава затворено единствено в отношението „престъпление – наказание“. Специфична нагласа и  предизвикателство за всеки срещащ се ежедневно с Другия на арената на социалната справедливост, духовното укрепване и развитие, терапия и рехабилитация, и/или съдебния процес и „изпълнението на наказанието“.

Представяне на Нилс Кристи във в. Култура от Мирослава Тодорова и д-р Румен Петров (бр.3, 24.01.2014)

Нилс Кристи е забележителен криминолог, а лекциите и книгите му имат съществено значение във всички сериозни дискусии за перспективите на наказателноправните системи и целите на наказанията. Кристи завършва социология през 1953 г. с изследване на начина на мислене на охранителите в концентрационен лагер за югославски военнопленници през Втората световна война в Норвегия. Защитава докторантура през 1960 на тема „Норвежките млади правонарушители“. Професор е по криминология в престижния юридически факултет на Университета в Осло от 1966. Занимава се с въпроси, които надхвърлят границите на традиционните схващания за криминологията.

Кристи е достатъчно възрастен, за да познава Европа от времето на Втората световна война (роден е през 1928 г.). Може би тъкмо заради този си опит го занимават въпросите как хората да продължат да живеят заедно след преживяване на подобни социални травми и конфликти, при които един другиго са се увредили. Аз не обичам понятието „престъпление” – това е толкова голяма, тежка и неточна дума. Ако един юноша задигне портфейл, ще го наречем престъпление. Но ако задигне двайсетачка от баща си, ще го наречем семеен проблем. Да затворим джебчията в затвор, означава да му дадем възможност да научи нещата, които ще го направят закоравял крадец. По-добре да се отнесем към него като към съгрешил син. Да го изпратим при психолог и да поискаме от него да компенсира онзи, от когото е задигнал портфейла. По същия начин проблемите с наркотиците трябва да бъдат разглеждани като публично-здравни, а не като криминално-наказателни. Разбира се, закоравелите и опасни престъпници трябва да бъдат държани под ключ, но правосъдната система се справя много зле в задачата да определи кои са толкова непоправими, че да заслужават да бъдат зад решетките, пише Кристи.
Тези възгледи на Кристи го правят естествен критик на съществуващата възмездителна пенетенциарна система и привърженик на подход, който се нарича най-общо „възстановително правосъдие” (за него ще стане въпрос в следващи публикации).
Професор Кристи е автор на учебници по криминология, които се четат по цял свят. Носител е на наградата Fritt Ord (Свободно слово) за 2001 г. наред с Андрей Сахаров, Лео Етингер, Харта 77 (лауреати за 1980, 1988 и 1990 г.) и др.
Изнася лекции по цял свят, като успява по обезоръжаващо човечен и уважаващ достойнството на всички страни начин да поднесе и най-радикалната си критика.
Свързахме се с проф. Кристи, след като подписахме Харта 2013 г. и започнахме дейности във връзка с отстояваните от нея ценности. Той ни отговори радушно, прочете Хартата и се съгласи да преведем и публикуваме някои от неговите лекции и статии, които предоставяме на вестник „Култура” (след отпечатването им ще бъдат достъпни и на обновения сайт на Харта 2013). Междувременно започнахме обсъждането на текстовете на Кристи в различни формати със съдии и прокурори и в обучения, организирани от Съюза на съдиите в България“.
Пълният текст на лекцията, изнесена за откриване на конференцията „Критичната криминология в променящия се свят“,  е публикуван на български във в. Култура, бр.3, от 24.01.2014г:   „Може би бъдещето е някъде зад нас“

Save

One thought on “Нилс Кристи или „Да видиш Другия..“

Коментарите са изключени.