Инициативи, събития в България, свързани с международна седмица на Възстановителното правосъдие


Надявам се, че през започналата вече Международна седмица на възстановителното правосъдие ще има ежедневно новини за сързани с нея събития и инициативи на организации, групи и личности, целящи популяризирането и увеличаване познанието за философията и ценностите на възстановителното правосъдие.

Блогът „Възстановително правосъдие в България“ инициира две срещи с  различни групи специалисти: 

  • На 22.11.2017 (сряда) от 17.30, в Coffee & Bakery на ул. 6-ти Септември №1, каним всички заинтересовани педагогически съветници и психолози, в една неформална среща и разговор относно възможностите за прилагане на възстановителни практики в училище;
  • на 25.11.2017 (събота) от 16.30 в Coffee & Bakery на ул. 6-ти Септември №1, каним специалисти от различни организации, институции и НПО  в една неформална среща и разговор, относно възможностите за прилагане на възстановителни практики в различни социални контексти.

Това са отворени, неформални срещи за всеки любопитен и заинтересован, независимо дали има опит или не в прилагането на възстановителното правосъдие и неговите практики.

Преди всяка една от тези срещи, ще се опитам да публикувам текстове с фокус към темите на всяко едно от двете събития.

Искрено се надявам да се видим в тези дни!