„Отвъд всичко, което вярвахме“ – Възстановителни практики в началното училище „Св. Едмънд“ в Норфолк, Великобритания


В тазгодишната международна седмица на възстановителното правосъдие избирам статии, в които учители и директори, разказват за своя опит с възстановителни практики в училище. Примерите, които избирам са от държави на Британската общност, не поради културална близост с  нашата реалност, а поради по-големият напредък в тази област. Изборът ми е определен, разбира се както от ентусиазмът, който струи в тези доклади, така също и от ситуациите и проблемите, които лесно могат да бъдат разпознати и в нашите училища. Докладите са правени в духа „от колеги за колеги“.  Затова и се надяваме, че ще бъдат интересни за широк кръг педагогически специалисти. 

Следващият текст отново е от архива на IIRP, публикация от 2010. Оригиналния текст може да проследите в сайта им, с препратка от тук.

––––

Настоящата статия е  на старши учител  Лиза Кук, от училището „Св. Едмънд“ и описва  постигнатото там за много кратък период от време.

Училището Св. Едмънд, е за деца от 3 до 11 години, намиращо се в Северн Лин, Норфолк, Великобритания и е преминало обучителни курсове по възстановителни практики през април 2010 г., с водещи обучители от IIRP:  Ким Смит (Мениджър по разработване на възстановителни практики, Наказателно правосъдие, Норфолк) и Алан Стоделс (поведенчески интервенции, Училище Уилям Хауърд, Брамптън Карлайл). Като част от обучението, ръководителят на „Св. Едмънд“ Лиза Кук и някои служители посещават Орлинг Коллингууд, в Хъл, Великобритания, за да видят възстановителните практики в действие. Обучението и посещението им правят огромно впечатление. По-долу Кук разказва за трансформацията на собственото й училище, след това.

„Св. Едмънд“ е основно училище с детска градина, което обслужва общността в Северна Лин [градски жилища]. Северен Лин е бедна област с висока  безработица, висок процент на  алкохолна и наркотична зависимост, насилие и престъпност. Исторически, училището е изправено пред много предизвикателства и е идентифицирано и наблюдавано от DCSF (Департамент за деца и семейства), като „проблемно“ училище. Резултатите от ежегодните оценки по стандартите на DCSF в „Св. Едмънд“ са по-ниски от определения минимум, и това се повтаря през последните девет години.

Като персонал, ние сме притеснени и се борим за децата, за да сме сигурни, че основното им образование е на високо ниво. Много от нашите деца започват училище с ограничени основни умения:  ограничен речник, социалните им умения и преживявания често са много слабо развити. Нашите деца трудно учат и комуникират с други хора и за тях е много затрудняващо да поемат отговорност за собственото си поведение.

Решихме, че трябва да направим нещо различно! Като част от многостранната ни работа с екипа на Северен Лин „По-безопасно съседство“ открихме Възстановителните практики [RP]. Веднага видяхме, че Възстановителните практики са част от решението!

Целият персонал на училището беше обучен на 19 април 2010 г. и ние незабавно стартирахме приложението им от първия ден на новият срок – 20 април 2010 г. Скоростта на изпълнение и въздействие беше удивителна. Възстановителните практики промениха Св. Едмънд отвъд всичко, което вярвахме, че е възможно.

Ето как изглеждат възстановителните практики в Св. Едмънд:

Всяка сутрин, когато идват в училище, децата се подреждат в кръг и нямат търпение да започнат. Учителят започва с поздрав, който минава по кръга и варира в зависимост от възрастта на децата. Посрещането е последвано от „кръг на чувствата“, като учителят се позовава на диаграмата на чувствата. (Когато децата идват в класа, поставят името си до емоцията, която изпитват: щастливи, тъжни, притеснени, уморени, гладни, ядосани или „добре“.) Децата имат възможност да кажат в кръга повече за чувствата, които изпитват, ако искат. Те също така имат възможност да говорят с възрастен по-късно, ако решат. Други деца доброволно се превръщат в „помощни партньори“ за деца, които са тъжни или притеснени. Децата харесват тази отговорност и имат желание да се подкрепят един друг. Това е последвано от друг кръг, който може да бъде забавен или свързан с учебният процес, в зависимост от нуждите на класа.

После се провеждат кръгове през целия ден, съобразно проблемите и темите в класа, нагласите и въпроси свързани с обучението или учебните пособия. Децата много се радват на този подход и много добре се включват в разговора и предаването му по кръга.

Провежда се и затварящ денят кръг, който се използва за преглед и рефлексия върху изминалия ден и „довиждане“.

Кръговете се провеждат и по време на обяда и почивките, за да се решат проблемите, които децата могат да имат. Децата са самостоятелни в решаването на  собствените си проблеми. Понякога молят възрастен да ги подкрепя, но те също така стават все по-уверени и компетентни да провеждат сами кръга.

Мини-конференции се провеждат, когато е имало конкретен проблем. Те се председателстват от независим фасилитатор. Децата също са въвличани за участие в ролята на независими фасилитатори. Те заемат тази роля много сериозно, като имат малки карти, които да им помогнат да си спомнят въпросите, които да задават. Родителите участват в мини-конференции, по целесъобразност, като помагат в разрешаването на инциденти и проблеми.

Имаме политика за управление на взаимоотношенията, която е разработена от целия персонал и е в съответствие с нашия нов възстановителен дух. Тя замени нашата стара политика за управление на поведението (наказателно ориентирана). Това включва неща, които не подлежат на предоговаряне: неща като видовете кръгове, които имаме (отварящ – поздравителен кръг, кръг на чувствата, кръг за забавление, кръг посветен на процеса на учене), колко често (когато възникват проблеми, началото и края на деня), мини-конференции и как те се провеждат, използването на последователен език.

Персоналът използва кръгове по същия начин като децата. Имаме три брифинга на седмица, както и срещи на персонала. В началото на всеки брифинг или среща започваме с кръг на чувствата. Това е последвано от забавен кръг. Това ни помогна да станем по-сплотени и взаимно подкрепящи се. Персоналът очаква с нетърпение своите кръгове. Кръговете за решаване на проблеми се използват редовно от персонала, за да ни помогнат да преодолеем някои от многото трудности, пред които сме изправени. Те работят добре и гарантират, че всеки от служителите има глас и възможност за принос.

В петък имаме затварящ седмицата кръг. В него мислим за силните моменти на изминалата седмица. Това е добро време за нас, тъй като имаме шанс да споделим онези моменти, които са и причината да изберем тази професия и да стоим в нея.

Това са следващите ни стъпки:

 • По-голямо участие на родителите в кръгове и мини-конференции в училище.
 • Осигуряване на финансиране за наемането на служител по емоционална подкрепа и развитие, който да работи с децата, които имат значителни текущи проблеми.
 • Назначете на групов фасилитатор за родители, с цел по-широко обхващане и решаване на семейни проблеми. Това, надяваме се, ще бъде свързано с ролята на нашия съветник по развитие на родителската подкрепа.
 • Събиране на данни и оценка за посещаемостта в края на срока, за да установите напредъка.
 • Обучение на всички нови служители във възстановителни практики.

Като училище сме ангажирани с възстановителните практики и сме  влюбени в тях. Чрез този подход видяхме, че нашето училище може да се измъкне от „затънтеното място в ъгъла“. Виждаме как децата се ангажират с поведението си, как се подкрепят един друг и развиват  емоционалната си грамотност в един толкова кратък период от време. Фантастично е!. Наред с промяната в нагласите към ученето, това може да е именно онова, което ще даде на нашите деца шанса, от който се нуждаят, за да преодолеят цикъла на лишения и престъпления.

Децата обичат новия подход. Ето какво казаха за кръговете:

 • Познавам съучениците си по-добре.
 • Имам шанс да говоря.
 • Знам, че можем да намерим решения на проблемите, благодарение на кръговете.
 • Кръговете ми помагат в обучението.

Рано е да се измерва въздействието, тъй като към момента на написването на тази статия ние сме работили с възстановителните практики в продължение на четири седмици.

Какво обаче сме забелязали досега:

 • Повишена емоционална грамотност и способност за изразяване на чувства.
 • Повишена отговорност за поведение и зрялост.
 • По-добро отношение към ученето и спокойствието в клас.
 • По-голямо сближаване в класа и сред персонала.
 • Няма изключване от учебен процес, с фиксиран срок.
 • Подход, фокусиран върху разрешаването на проблема, както от страна на децата, така и от страна на персонала.

 

След пролетта на 2010 г. Кук написа:

Изпълнихме следващите ни стъпки. Когато се случи инцидент, се свързваме с родителите и им казваме, че е станало инцидент с участието на детето им. Тогава родителите се включват и участват в мини-конференция. Това е добре, и ще продължим да го използваме и през следващият срок. Проведохме обучителна сесия за родителите за използването на кръгове. Току-що назначихме съветник за родители, който ще прилага възстановителни практики в тяхна подкрепа у дома, което е една от основните задачи през есента. Този съветник ще поеме ролята на посредник в кръга за родителите.

Финансирането е трудно и ние трябва да се справяме с това по различни начини. По същество всеки един от нашите помощни учители (базирани на ключови етапи от развитието) са високо квалифицирани служители, което създава трудност при осигуряването на финансиране за допълнителен щат.  Това работи добре в момента и ние ще продължим да го развиваме, освен ако не се появят непреодолими финансови трудности. Помощни служители имаме на всеки един от следните етапи: Ранна детска възраст: 3-5 години; Ключов етап 1: 5-7-годишни; Ключов етап 2: 7-11-годишни.

Напредъкът на децата се ускори след въвеждането на Възстановителните практики. При последната оценка на училището от OFSTED (Британското бюро за стандарти в образованието, детските услуги и умения, проведена на 13-ти и 14-ти юли 2010 г.) оценява напредъка на всички ученици като „добър“. Имаме много данни, за да обосновем това. Присъствието в клас се повиши с 1,72% от март насам.

Целият персонал е обучен във ВП. Ще имаме опреснително обучение в първия ни ден, преди новия срок, както и въвеждането на нов персонал.

Сега дори е трудно да си спомним старата практика на Св.Едмън.   Училището е много по-различно от това, което бе през миналата година. С всяка нова инициатива е жизненоважно да продължим да напредваме и да развиваме най-добрите практики и нови начини, за да гарантираме, че етиката на възстановителните практики е в основата на всичко, което правим. За щастие имам група от преподаватели, които работят много и напредваме. Те са вдъхновяващи и проактивни в придвижването напред. Тази есен ще работим за по-голямо участие на родителите в кръгове и конференции и наистина ще дадем тласък на програмата за „използване на кръгове в обучението“, която започнахме миналата година. Силно чувствам, че това е пътят напред към ученето – давайки на децата „собственост“ върху училищният живот и „пространство“, за да се ангажират напълно и да разговарят през това какво учат и защо. Предстоят ни вълнуващи времена.


12186262_740879759351193_8360674600460585047_o

След като изчетох този доклад, не се въздържах и потърсих началното училище „Св. Едмънд“, за да се опитам да се ориентирам до къде са стигнали в прилагането на възстановителните практики днес. Предлагам ви линк към тяхната страница, за да се запознаете със статуса на новата през 2010  политика, в момента.