Осем съвета от Фания Е. Дейвис за интересуващите се от прилагане ВП в училище


Днешната статия е извадка от публикация на Образователната фондация „Edutopia“, основана от Джордж Лукас през 1991г.

picture-842851-1411684558За  Фания Е. Дейвис, Съосновател и изпълнителен директор на Restorative Justice for Oakland Youth

Фания израства в Бирмингам, Алабама във времето на бурно развитие  на гражданските права. Убийството на двама близки нейни приятели в детството, през 1963 г. формира в нея  страстен ангажимент към процесите на социална трансформация. През следващите десетилетия тя работи активно в областта на гражданските права, правата на  жените, затворниците, мира, антирасовото насилие, активно се включва в  и анти-апартейдските движения. След като получава юридическата си степен от Калифорнийския университет, Бъркли през 1979 г., Фания практикува почти 27 години като адвокат по граждански дела.

В средата на 90-те години, тя влиза в докторската програма на Калифорнийския институт за интегрални изследвания, като изучава традиционни практики на възстановяване от цял свят и по-специално в Африка. От получаването на докторска си степен през 2003 г. Фания се занимава с търсенето на лечебни алтернативи на съдебния процес. Преподава възстановително правосъдие в новото училище по право в Сан Франциско, Традиционни практики за укрепване на мира, в центъра по правосъдие и миротворчество на Източния Менонитски университет. Основател е и директор на RJOY в Оуклънд. Наскоро получи наградата на Ubuntu за служба на човечеството.

………..

Възстановителното правосъдие, прилагащо се в училище, предлага по-устойчива, справедлива и зачитаща човешкото достойнство алтернатива за справяне с неморално поведение – от незначителни нарушения до насилие. То може да се използва и като проактивна стратегия за създаване на култура на свързаност и грижа, където всички членове на училищната общност могат да се развиват.

В продължение на почти десетилетие работих с администратори, учители, родители и ученици, чийто училища имаха висок процент на отстраняване на ученици от учебен процес и нездравословна среда в училище, като цяло. Възстановителните практики помагат на училищата да станат по-безопасни места, като създават пътища за възможности и успех вместо да се превръщат в среда на наказанието и насилието.

 Ето осем съвета, ако вашето училище се стреми да започне прилагането на възстановителни практики.

 1. Оценка на нуждите

Има ли случаи на отпадане и задържане във вашето училище повече, отколкото би трябвало да са те? Има ли нарушаване на дисциплината в училището ви въз основа на дискриминация и  физическо насилие? Има ли вашето училище безопасна, подкрепяща и позитивна учебна среда?

 1. Включеност на училищната общност

Дали персоналът, родителите, учениците или членовете на общността са недоволни от съществуващите практики и спазването на дисциплината? Загрижени ли са за отрицателното въздействие от налагането на дисциплина чрез наказания? Например, изключването от училище утроява риска за учениците те да се окажат в последствие в наказателни институции за непълнолетни и удвоява вероятността трайно да напуснат училище. Статистическите данни сочат, че изключените ученици, по време на тяхното гимназиално образование, са 75% от изтърпяващите наказание в държавните затвори на САЩ.

Процесът на съвместно планиране, ангажиращ възможно най-много членове на училищната общност, изгражда силна основа. Потърсете широка подкрепа и генерирайте интерес и ангажираност чрез образование и изграждане на доверие. Ако вече сте въвели някакви интервенции целящи промяна на училищния климат, отделете време да помислите как ще работи с тях възстановителното правосъдие? Опишете възстановителното правосъдие като про-активно средство за насърчаване на позитивна, здравословна и организирана училищна среда, в която всички участници учат и практикуват самодисциплина, съпричастност и отчетност. ВП не е просто процес на разрешаване на конфликти, който влиза в действие след настъпването на вредата – това е положителна стратегия за подобряване климата в училищата.

Изложете на колегите си в училище научните доказателства. Редица мозъчни изследвания  показват, че наказателните мерки активират реакцията на мозъка за борба / „замразяване“ / бягство, блокирайки способността на децата да учат. Възстановителният отговор/ практики  създават състояние на спокойна бдителност, която оптимизира способността на личността да мисли творчески и да се учи.

 1. Координатор за възстановително правосъдие

За училището най-добре е да осигури координатор по възстановителното правосъдие на пълен работен ден. Като алтернатива на координатора, това може да бъде обучен и мотивиран заместник директор или съветник, който може да управлява обучението и прилагането на възстановителните практики в училище.

 1. Обучение

Планирайте серия от обучения, като започнете с уводна сесия в началото на учебната година за колкото се може повече служители – служители по сигурността, учители, съветници, администратори, помощен персонал, персонал от след училищна програма – занимални, кръжоци  и т.н. В идеалния случай въвеждащото обучение подготвя училището да прилага възстановителни практики, изграждащи общностните процеси в училище. На следващото ниво,  една по-малка група се обучава за подпомагане въвеждането на процесите на възстановителна дисциплина, за да се преодолеят нарушенията на училищният правилник, като алтернатива на наказателните мерки. Макар, че за предпочитане е тази малка група да е принадлежаща на училищния персонал, ако това не е възможно, обучението и прилагането на възстановителни практики може да бъде улеснено от опитни консултанти или организации, базирани в общността. Също така е важно да се създаде общност за професионално обучение, която да позволява на практикуващите на място, да отразяват през цялата учебна година какво работят, какви са областите на растеж и какво е необходимо да се доразвие.

 1. Широко прилагане

След двудневно обучение преди началото на учебната година, приложете това, което сте научили на практика, с коучинг от координатора по ВП или друго определено за това лице. Прилагайте  техники за възстановителни разговори в коридорите, кафенетата, детската площадка и класни стаи. Провеждайте кръгове в класната стая, за да генерирате култура на споделяне или кратки кръгове за споделяне в началото и края на часа / часовете. Кръговете също могат да се провеждат в по-широк кръг, по време на училищни  съвещания, по повод на повтарящи се нежелани събития.  Когато възникне такава необходимост, може да има оздравителни, скръбни или празнични кръгове. На класовете може да бъде предложено да изберат  координатор сред тях, отговарящ за възстановителните практики и тяхното иницииране при нужда, или да бъде създадена ученическа група, участваща в планирането и прилагането на  възстановителното правосъдие.

 1. Институционализиране на възстановителната дисциплина

Координаторът на RJ или определеният администратор започва да използва възстановителни алтернативи за дисциплинарни нарушения. Ученици, които се връщат в класната стая, след отсъствие поради задържане, изключване или преместване, ще участват в кръговете за навлизане в новия клас. Много от тези практики следва да включват и родители. Последващите действия са критични за институционализирането на тази алтернатива. Следва да се преразгледа наръчника за училищната дисциплина и да се създадат формуляри за препращане към  практиките на възстановителната дисциплина. Следва разработване на база данни за документиране на възстановителните интервенции и резултати.

 1. Включване на учениците във възстановителните практики на техни връстници

Обучавайте учениците, за да популяризирате и улеснявате кръговете за подкрепа и споделяне. Позволете им да създадат безопасно и уважаващо личността пространство, за да разговарят, вместо да се борят чрез различията си. Развивайте  капацитета на възрастните в споделяне на властта с младите хора. Признаването на възможностите за работа с младите хора в едно автентично партньорство с възрастни съюзници, за подобряване на ефективността на инициираните възстановителни практики. Издигнете младежкия глас, като обучите учениците в театър на подтиснатите, Playback театър и други мощни инструменти на изкуството, повишаващи емоционалната интелигентност и сензитивност в общността.

 1. За да сте сигурни, оценявайте напредъка

За да сте сигурни, че сте на прав път, преглеждайте и анализирайте данните на всяко тримесечие. Сравнете миналите и настоящите данни за физическите атаки, изменението в броя и процентното съотношение на инциденти, конфликти на база дискриминация, въобще училищната дисциплина, резултатите от стандартизираните тестове за оценка на академичните познания и трудностите. Проучете учители, студенти и администратори относно това как се чувстват в училището си:

 •      Чувстват ли се  в по-голяма безопасност?
 •      Увеличено чувство за принадлежност?
 •      Имат ли подобрение в отношенията между ученици, и между ученици и възрастни?
 •      Какво ще кажете за отношенията между училището, родителите и общността?

Вашето училище желае ли да премине от дисциплина, налагана предимно чрез система от наказания, към дисциплина постигана с възстановителни практики? Независимо дали сега започвате или вече използвате практики за възстановително правосъдие в училище, имате ли допълнителни съвети? Как действа при вас? Какви промени виждате? Моля, споделете опита и стремежите си в коментарите по-долу.