Голям успех на кампанията за Възстановително правосъдие в Благоевград!


Традиционно, Югозападен университет „Неофит Рилски благодарение на активността на проф. Добринка Чанкова, отбелязва международната седмица на Възстановителното правосъдие.  Тази година в дните 21 – 22 Ноември бяха проведени редица събития:

IMG_3846

1. Информационна кампания под надслов „ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА“ с участието на Югозападен университет, Окръжен и Районен съд Благоевград.   Бяха раздадени информационни материали.

IMG_3847.JPG

2. Прожекция на филма  “ Един разговор“, организирана в Юридическия факултет. На събитието присъстваха над 30 студенти, последвано от дискусии на живо. Филмът е част от Кампанията на Европейския форум по Възстановително правосъдие.

IMG_3859

 

IMG_3852

3. В Окръжен съд – Благоевград беше организирана широка публична дискусия за медиацията и възстановителното правосъдие. Повече от 50 магистрати, адвокати, представители на държавните институции и студенти изразиха своето положително отношение и готовност за действие в полза на медиацията и възстановителното правосъдие.

Capture67_struma.bg_-765x510[1]Capture69_struma.bg_[1]

Capture66_struma.bg_[1]

Изразените позиции, в дискусията посветена на медиацията и възстановителното правосъдие, може да откриете в статията на в.Струма