Покана


 

Уважаеми колеги, съмишленици и приятели,

Имаме удоволствието и честта да ви поканим да участвате в Националната конференция по възстановително правосъдие „Преосмисляне на престъплението и наказанието“, която ще се състои в София, на 21 април 2018г., в хотел „Арена ди Сердика“.

Конференцията цели разпространение и по-добро разбиране на философията на възстановителното правосъдие и възможностите за неговото прилагане в различни полета и общности, както и иницииране изграждането на национална платформа за възстановително правосъдие.

Конференцията е инициатива на професионалисти и изследователи, работещи от години в сферата на възстановителното правосъдие и в този смисъл е резултат от дългогодишна практика и широко познание и разбиране на тази не толкова нова концепция за реакция на престъплението.

Програмата на конференцията е замислена така, че да представя балансирано съществуващата национална практика и тенденциите и развитието на Европайската практика – контекстът, в който се разполагаме.

Търсим широко участие и подкрепа на държавни институции, неправителствени и бизнес организации, университети и изследователски центрове, които да застант зад формиралата се вече добра практика или тепърва развиваща се такава,  като се включат в национална платформа по възстановително правосъдие – източник на законодателна инициатива и  ресурси, произтичащи от местните общности и обществото, като цяло.

Безкрайно ценна подкрепа за нас би било и разпостранението на информацията за предстоящата конференция сред вашите колеги, членове и/или служители и партньори.

Програма на конференцията

Изтегляне на програмата в pdf формат 

Представяне на ключовите говорители и Изтегляне в pdf. формат 

Условия за участие (такси, форма за регистрация и срокове). Изтегляне на условията в pdf формат 

Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна информация.

 

Инициативен комитет

Проф. д-р Добринка Чанкова

 (Професор по Наказателен процес в Правно-историческия

факултет на Югозападния университет „Н. Рилски“-)

chankova@yahoo.com

Д-р Румен Петров

 Преподавател по социална работа в НБУ,

член на съвета по ВП към МП в периода 2014 – 2017

rumengpetrov@yahoo.com

Елена Евстатиева

(член на УС на Пи Еф България – общност за помирително правосъдие,

Председател на УС на Българското дружество по психодрама и

 групова терапия, координатор на инициативния комитет)

 

С уважение,

От името на инициативния комитет

 

Елена Евстатиева

За контакти: +359897803257

Restoration_bg@yahoo.com

www.restorativejusticebg.com