Алтернативи за младежи в България. От Линет Паркър


Преди да ви представя статията на Линет за едно от нейните обучение по възстановително правосъдие, проведено в Българя през 2011г., за доброволци и партньори на Пи Еф България – общност за помирително правосъдие, ми се иска да ви представя първо нея. Lynette-Parker-220x220

Тя е антрополог и още като студент започва да се интересува и изследва програмите на Prison Fellowship International в сферата на възстановителното правосъдие и трансформация на правонарушителите. Научният й интерес трайно я отвежда в това поле и тя започва работа в центъра по възстановително правосъдие към PFI, където е част от екипа на Даниел Ван Нес, една от големите фигури в областта, в международен план. (Статия на Даниел Ван Нес на български може да намерите преведена тук и в сайта на Пи Еф България). 

Линет идва в България два пъти. Един път, по повод на работата с деца в конфликт със закона  и  втори път през 2013 г., за международно обучение на лидери на PFI от Източна Европа и Средна Азия. Последното е отново в областта на възстановителното правосъдие по програмата „Смокиново дърво“. Програма за работа с жертви и правонърушители, създадена в UK през 1995г и много бързо развила се в различни части на Европа и Америка. (Програмата се реализира в затворите, по време на изтърпяване на ефективна присъда лишаване от свобода).

Линет и изключителен приятел и вдхъновител за много хора от цял свят. Неуморно пътува и обучава различни по подготовка и опит специалисти от различни региони: Латинска Америка, Африка, Европа,  Азия и Северена Америка. Сега е научен сътрудник в Университета в Алабама. Работи по изследователски проект, базиран в общността и изследващ опасенията и здравните проблеми в квартал, където мнозинството от хората живеят на или под прага на бедността. Проектът създава пространство за диалог между членовете на общността и академичните среди за обсъждане на резултатите от изследванията и ледващите стъпки свързани с подобряване на здарвните условия за хората. 

Искрено се надявам, че скоро отново ще можем да се видим с нея, тук в България. 

Ето как тя представя участието си в проект „Активни общности в превенцията от институционализация на деца и младежи с девиантно и делинкветно поведение“, финансиран от фондациите Лале и ОУК в периода 2010 – 2012г., реализиран в общините Враца (от ДРОПЛС, сега ПИ ЕФ България – общност за помирително правосъдие) и Русе (от Каритас Русе). Нейното участие бе финансирано от PFI и бе изключителен принос към този проект. 

Наскоро предоставих обучение по възстановителни конференции за PF Bulgaria и няколко от нейните партньорски агенции и организации. Двадесетте участници представляваха различни обществени и неправителствени организации, включително Отделът за закрила на детето, Комисията за борба с противообществени прояви на Община Враца, Младежки Културен Дом, Областната служба Пробационния, Каритас-Русе и доброволци и специалисти от ПФ България.

Те са част от нова инициатива за правосъдие за ненавършили пълнолетие, пилотирана от  ПФ България и Каритас-Русе за въвеждане на алтернативи за работа с младежи в риск от институционализиране и налагане на ефективни наказания. Проектът „Активни общности в предотвратяването на институционализирането на деца и непълнолетни правонарушители“ предлага няколко услуги за млади хора, които идват от трудни домашни условия или са  извършили престъпление и вече са осъдени. Програмата се изпълнява в българските градове Враца и Русе.

Водещата философия на проекта е, че децата и техните семейства са способни да решават собствените си проблеми и всички, засегнати от престъпление или вредно поведение, трябва да бъдат включени в отговора на това престъпление. Проектът включва различни услуги като наставничество, групи за подкрепа на родители на деца в риск, консултации и възстановителни конференции – както с жертви, така и фамилни групови конференции за справяне със семейните проблеми.

Като се има предвид ролята на общността и поемането на отговорност за нуждите на младежите в риск, ПФ България създаде гражданска мрежа от 16 различни организации и различни хора, заинтересовани от работата с младите хора. Те създадоха „Общност в грижа- Враца“ – център за обществена подкрепа, предлагащ различните услуги, които споменах. През 2010 г.  се лицензират от Агенцията за социално подпомагане за работа с деца и тийнейджъри с отклонения в поведението и конфликт със закона. Идеята е, че положителното включване на членовете на общността и организациите в живота на непълнолетни ще създаде по-силни връзки и ще доведе до подходяща възстановителна среда и общност.

Тридневното обучение обхвана концепциите за възстановителното правосъдие, проблемите, свързани с работата с жертвите и нарушителите, както и конкретните стъпки на процеса на възстановителните конференции (предварителна конференция, водене на конференцията, проследяване и т.н.). Отговорите на участниците бяха интересни. Тези, представляващи неправителствени и други обществени организации, изглеждаха много развълнувани от концепциите за възстановителното правосъдие и от това как това може да се приложи към тяхната работа. В същото време някои – но не всички – от правителствените агнеции и служби намериха концепциите трудни и поставиха под въпрос органа, който взема решения, мотивацията за участие в конференцията. Някои смятат, че фасилитаторът няма да бъде уважаван в процеса без демонстрация на власт, като например да се изправи и да говори по директен начин.
Обсъждахме разликата между авторитет и власт. Въпреки че фасилитаторите нямат правомощия за вземане на решения, те имат правомощията да ръководят възстановителния процес в съответствие с договорените основни правила. Това не се осъществява чрез явна демонстрация на сила или контрол, а чрез възстановителните ценности на уважение и овластяване, провокирайки най-доброто у хората.
Чрез ролеви игри участниците обсъждаха начините, по които фасилитаторите могат да реагират, когато участниците в конференцията нарушават процеса (прекъсват другите или говорят грубо). С напредването на обучението фасилитаторите стигнаха до извода, че те упражняват властта, като реагират с благост и уважение, тъй като помагат на страните да общуват помежду си и да работят за постигането на добър резултат.
……..
12186262_740879759351193_8360674600460585047_oКакво се случи с този проект, мога да споделя само за община Враца. Със сигурност там има 12 обучени фасилитатори по възстановителни конференции. Центърът на Пи Еф България вече не съществува. Опитите на организацията да стигне до защита на програмата пред Общинския съвет като една от възможностите за справяне с престъпността сред деца и младежи в общината не бяха успешни. Всъщност, въобще нямахме шанс да участваме в тази процедура.  В този кратък период в община Враца се проведоха два пъти избори за кмет (извънредни и редовни), което доведе до една постоянна смяна в администрацията и местния парламент. Дали поради това или поради други условия и причини, които не са ми известни – програмата не успя да стане устойчива. Продължи да съществува благодарение на усилията на създадената мрежа „Активна общност Враца“, представена и от Линет Паркър тук, и на обучените фасилитатори, които продължиха да водят случай, докато имаше такива. 
Искрено се надявам, че сега общината е намерила правилната политика към този проблем. Също така ми се иска да вярвам, че този ресурс който има там – изключителни хора, обучени в основните принципи на възстановителното правосъдие и с опит по работа на подобни случаи, ще бъде ползван от програмите на местно ниво.