НОВИНИ ОТ СВЕТА, В СЕДМИЦАТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ


ЧЕХИЯ 

Чешката служба за пробация и медиация, член на EFRJ, организира 25 събития в 20 града, за да отбележи международната седмица на възстановителното правосъдие

Това е вторият път, когато Чешката служба за пробация и медиация участва в тази световна кампания за повишаване на осведомеността относно RJ. Събитията, организирани в Чешката република ще се фокусират върху различни възстановителни теми под формата на театрални представления, лекции, семинари и изложби. Кампанията на Чешката служба за пробация и медиация има за цел да привлече вниманието на своите партньори в областта на наказателното правосъдие (съдии, полицейски служители и прокурори), студенти, журналисти и широката общественост върху възможностите на възстановителното правосъдие. Техните вътрешни и външни лектори и специалисти ще говорят за подкрепа и подпомагане на жертвите на престъпления, за медиацията и фасилитирането на възстановителни конференции, за образователни програми за нарушители и много други! Най-големите събития се провеждат в Прага, Опава, Бърно и Мост.

За повече информация http://www.rozvojprogramu.cz/en/program-2018 

Снимката и цялата информация е снета от http://www.euforumrj.org/euforum_event/czech-republic-rj-events/