три филма, които може да гледате свободно в международната седмица на вп 2018


От днес започва Международната седмица на Възстановителното правосъдие.  Ежедневно ще ви представям по няколко инициативи от ЕВропа и света. Те са изключително разообразни и не е възможно да се представят всички. Много от тях са и добри идеи за прилагане на ВП в различни контексти.  

Повечето от новините са снети от каналите на EFRJ в twitter и vimeo, от където може да следите новините на английски език и с оригиналното представяне.

Днес съм избрала три филма, два от които може да гледате свободно самомежду 18 и 25.11.2018 г.  

С пожелание за успешна и ползотворна седмица на възстановителното правосъдие!

филмът „Разширяване представата за възстановителното правосъдие“

През Юни 2018 в Тирана се проведе Конференцията на Европейският форум за възстановително правосъдие. Там бе заснет и едноименният кратък филм, който форумът прие да бъде видеото, разпространявано в Международната седмицата на възстановителното правосъдие през 2018. 

Тук може да гледате филмът „Разширяване представата за възстановителното правосъдие“ и със субтитри на български език.

https://vimeo.com/300252191

Филмът „Re-storying a terrorist tragedy: The encounter“. 

Филмът ще бъде без парола само на 18-25 ноември 2018 г., за да отпразнува Седмицата на RJ.

Филмът е собственост на „Театъра на промените“ и не може да се използва за търговски цели.

Моля, имайте предвид, че този филм в произведение на изкуството, който има за цел да допринесе за разширяване представата за възстановителното правосъдие и да повиши осведомеността относно важността на диалога, съсредоточаването върху емоциите при случаи на тежки престъпления. Филмът не представлява непременно възгледите на EFRJ за това как да се улесни процесът на възстановителното правосъдие. За повече информация относно възстановителното правосъдие, моля, свържете се с секретариата на EFRJ.

Филъмт „RE-STORYING A GREEK TRAGEDY: ELECTRA MEETS CLYTEMNESTRA“ 


Филмът ще бъде без парола само на 18-25 ноември 2018 г., за да отпразнува Седмицата на RJ.

Моля, имайте предвид, че този филм в произведение на изкуството, който има за цел да допринесе за разширяване представата за възстановителното правосъдие и да повиши осведомеността относно важността на диалога, съсредоточаването върху емоциите при случаи на тежки престъпления. Филмът не представлява непременно възгледите на EFRJ за това как да се улесни процесът на възстановителното правосъдие. За повече информация относно възстановителното правосъдие, моля, свържете се с секретариата на EFRJ.