ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ


Здравейте скъпи колеги, съмишленици и приятели,

преди една година авторите публикувани в блога „Възстановително правосъдие в България“ стартирахме инициатива за провеждане на ежегодни конференции по възстановително правосъдие, с цел създаване на общност от професионалисти и поддържане на пространство за среща и обмен в полето на възстановителните практики.

Съобщаваме ви и ви каним да си запазите датите 31 май 2019 и 01 юни 2019, когато ще се проведе конференцията „География на възстановителното правосъдие в България„, гр. София, х-л „Арена ди Сердика“

Конференцията цели изследване в действие на настоящия български контекст – възстановителни политики,  законодателни промени и институционално отражение. Поставя си задачи за обзор и анализ на ресурсите на ВП в България, като: обучени специалисти, организации прилагащи възстановителни практики, изследвания и текстове на български автори и проблемите, очертани от тях, пред ВП в България. Също така целим създаване на пространство за среща и обмяна на опит между практикуващи специалисти, полисмейкъри и изследователи в сферата на възстановителното правосъдие.  

Програмата на конференцията е замислена така, че да представя балансирано съществуващата национална практика, тенденциите и развитието на Международната и  Европейска практика – контекстът, в който се разполагаме.  

Може да представите собствена практика или изследване, като се регистрирате за говорител в конференцията до 15.04.2019.

Форма за регистрация като говорител на конференицята

Насоки за презентатори/докладчици / говорители на конференция „География на възстановитеното правосъдие в България“

Очакван резултат е стимулиране прилагането на ВП в различни полета и общности, както и продължаване работата на участниците от конференцията „Преосмисляне на престъплението и наказанието“, 2018 когато стартира процес по създаване  на национална платформа за възстановително правосъдие.  еСъпътстващо събитие

Съвсем скоро ще стартира и регистрацията за участие

Инициативна група: Проф. Добринка Чанкова, д-р Румен Петров, Елена Евстатиева

Тази година към нас се присъедини и Симона Василева – Фуджимори, към която може да се обръщате за всякакви технически и административни въпроси.

Блог: www.restorativejusticebg.com

Събитието е подкрепно от La Conférence SARL, издателска компания, повлияна от философията на Encounter, ориентирана към изследване и промотиране на  нови идеи и концепции за развитието на личността, групите и общностите в модерното общество. http://laconference.eu/

logo