„Преосмисляне на престъплението и наказанието“, април 2018


Национална конференция по възстановително правосъдие,

София,  21.04.2018

 хотел „Арена ди Сердика“,

ул. Будапеща 2

Задачи на конференцията:

  • Преглед на настоящия Европейски контекст и практика на Възстановителното правосъдие /ВП/
  • Обсъждане на настоящия български контекст и практика
  • Среща и обмяна на опит между практикуващи специалисти, полис мейкъри и изследователи в сферата на възстановителното правосъдие;
  • Изготвяне на препоръки за законодателни инициативи и визия за развитие

Очакван резултат е стимулиране прилагането на ВП в различни полета и общности, както и иницииране изграждането на национална платформа за възстановително правосъдие.

СЪПЪТСТВАЩО СЪБИТИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

21 АПРИЛ 2018

18.00 – 21.00, Зала „Арена“

Прожекция на филма „Разговор“ и дискусия. Филмът е част от Европейското отбелязване на Международната седмица на възстановителното правосъдие през 2017. В България той бе представен в ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград, като част от поредицата от дейности, организирани в научните среди, по инициативата на проф. Добринка Чанкова

Към трейлъра на филма.27_SEpt

Програма на конференцията

Ключови говорители

Условия за участие

Съпътстващо събитие

Инициативна група: 

проф. Добринка Чанкова, д-р Румен Петров, Елена Евстатиева

Блог: www.restorativejusticebg.com

Събитието е подкрепно от La Conférence SARL, издателска компания, повлияна от философията на Encounter, ориентирана към изследване и промотиране на  нови идеи и концепции за развитието на личността, групите и общностите в модерното общество. http://laconference.eu/logo