Регистрацията за Конференцията „География на възстановителното правосъдие в България“ вече е отворена и стартира.


Заповядайте! Очакваме ви за поредната среща – разговор за възстановителното правосъдие в България.

форма за регистрация

За въпроси и уточнения: Симона Василева-Фуджимори

rjbg.conferences@gmail.com

Тази година ще ви представяме ключовите говорители в различен ред от поставянето им в програмата. За нас е радост, че ще имаме възможност да се срещнем с тях и заедно да проведем един човешки разговор за възстановителното правосъдие. Очакваме ви да се присъедините.

Очаквайте новини и за съпътстващите конференцията събития

Очакваме ви.

Конференцията цели изследване в действие на настоящия български контекст – възстановителни политики,  законодателни промени и институционално отражение. Поставя си задачи за обзор и анализ на ресурсите на ВП в България, като: обучени специалисти, организации прилагащи възстановителни практики, изследвания и текстове на български автори и проблемите, очертани от тях, пред ВП в България. Също така целим създаване на пространство за среща и обмяна на опит между практикуващи специалисти, полис мейкъри и изследователи в сферата на възстановителното правосъдие. 

Програмата на конференцията е замислена така, че да представя балансирано съществуващата национална практика, тенденциите и развитието на Европейската практика – контекстът, в който се разполагаме.

Очакван резултат е стимулиране прилагането на ВП в различни полета и общности, както и продължаване работата на участниците в конференцията „Преосмисляне на престъплението и наказанието“, 2018 когато стартира процес по създаване  на национална платформа за възстановително правосъдие.