Матю Хартман: „Развитие на възстановителното правосъдие чрез партньорство между правосъдна система и общност“


Матю Хартман е част от екипа на „Just Outcomes“, консултантска организация в щата Орегон, САЩ.  Обучава се при Хауърд Зер, където със своите колеги се вдъхновя и създават организация, чиято мисия е: „ Да подкрепя общностите и организациите в разработването на точните отговори на вредните действия и/или ситуации“. Така техният екип изцяло базира услугите и дейностите си върху философията на възстановителното правосъдие и практики.

През годините, Матю натрупва широк опит в неправителствения, публичния и стопанския сектор. По време на работата си в САЩ и различни части на света, Матю фасилитира и обучава множество организации във възстановително правосъдие и неговите практики, трансформиране на конфликти, медиация. Консултира държавни и публични агенции в разработването на системи, програми и  управление на процеси свързани с развитието на капацитета им съобразно собствената им визия, мисия и ценности.

От 2010 до 2017 година е Координатор „Възстановително правосъдие“ в Младежкия департамент на Област Клакамас, щата Орегон. В тази си роля, координира усилията на департамента за адаптация на съществуващите практики и програми към ценностите и принципите на възстановителното правосъдие. В сътрудничество със свои колеги развива програмата „Victim Impact“ – програма за работа с жертви на престъпления, извършени от непълнолетни. Целта на програмата е максимално ранно включване на жертвите в един възстановителен диалог (чрез директен контакт)  и посрещане на техните потребности, в това число и чрез доставка на социални услуги. Така, в тази си роля, Матю съдейства и за подобрението на съществуващата програма Възстановителен диалог Пострадал-Нарушител (Жертва-Престъпник). Извън стратегическото планиране, разработването на програми и координиране, Матю помогна за разширяване и заздравяване капацитета на общността и активната й роля в отговорът и превенцията на престъпления, извършвани от малолетни.  Приносът му е осезаем за департамента, в прилагането на общностно-ориентиран подход, благодарение на който се преразглеждат съществуващите програми за отклоняване, и се хармонизират с ценностите и принципите на възстановителното правосъдие.

Матю е изучавал Социология и през 2008г. се дипломира със степен магистър по Трансформиране на конфликти. Преминал е и през широк спектър надграждащи обучения и курсове по лекуване на травмата; анализ и теория на конфликта; човешка сигурност; и стратегичско миротворство, оценител на качеството. Също така е работил като организационен консултант/оценител и има съществен опит в корпоративният мениджмънт и маркетинг.

Кога ще може да го чуете: 1 Юни Събота от 14.00ч.