Миряна Илчева: „Състояние на инфраструктурата, посрещаща потребностите на жертвите на престъпления“


Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е miriana_photo-3.jpg
Към Център за изследване на демокрацията:
https://csd.bg/bg/

Миряна Илчева e старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и работи по основните проекти на Центъра, свързани с наказателното правосъдие. Взема активно участие в подготовката на доклад относно законодателството, политиките, практиките и подходите на държавите-членки на ЕС относно пострадалите от престъпления, положил теоретична основа на Директивата за правата на пострадалите от 2012 г., работила е и по изготвянето на информационни карти за правата на пострадалите от престъпления в държавите-членки на ЕС и по редица инициативи, свързани с правната помощ за пострадалите, механизми за насочване, положение на жертвите на трафик и на жените-жертви на насилие“

В своята презентация Миряна ще представи инфраструктурата, посрещаща потребностите на жертвите на престъпления, като засегне правната и институционалната й рамка, както и съответните политики.  Гледната точка на презентатора съчетава възгледите на юриста-изследовател със значителен обем споделен опит от доставчици на услуги и препоръки за по-нататъшно развитие на инфраструктурата, включително в посока въвеждане на възстановителни практики.

Кога: 31. Май 2019

след 15.00 ч.