Проф. д-р Д. Чанкова: „Изследователският и академичният интерес към възстановителното правосъдие в България“.


Проф. д-р Добринка Чанкова е преподавател и учен, който от години се вълнува и представя възможностите на Възстановителното правосъдие, неговите практики и постижения. Нейни изследвания включват България в обсега на анализите на ВП в Европейският контекст, още преди десетилетие. На широк кръг от специалисти у нас, тя е известна с работата си посветена на медиацията, като форма и правен инструмент за решаване на конфликти, както и с много активната си позиция в процеса на създаването, приемането и прилагането на Законa за Медиация в България.

Добринка Чанкова е професор по Наказателен процес в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Н. Рилски“– Благоевград. Преподава и Алтернативно разрешаване на спорове в същия университет. Гост-професор в много чуждестранни университети. Специализирала е в Япония, САЩ, Англия, Австрия и др. В периода 1992-1994г. е експерт в Комисията по правата на човека в 36-то Народно събрание. През 1995-1997г. е член на Съвета по законодателството при Министерството на правосъдието и експерт в Комитетите на Съвета на Европа по проблемите на престъпността и медиация по наказателни дела. Учредител и член на Управителния съвет на Националната асоциация на медиаторите. Директор на Института за решаване на конфликти – София. Автор на над 100 научни труда, публикувани в страната и в чужбина. От 1995 г. досега участва в множество национални и международни проекти, целящи утвърждаването на медиацията и възстановителното правосъдие в България и в Европейски контекст.

Кога: 31. Май 2019

Панел I: „География на възстановителния контекст“