Мария Петкова: „Практиката на семейна групова конференция в България“


Мария Петкова е директор на фондация „Лале“ от създаването й , в края на 2004 година. Работила е в Канцелария на Президента на Република България, Институтът на Световната банка във Вашингтон, фондация „Отворено общество“. Тя е обучител по права на детето, фамилни групови конференции, оценка на социалното въздействие и други. Член е на Social value International.

Мария е Рицар на Ордена на Орание – Насау, присъден от НВ Кралицата на Нидерландия за особени заслуги в дейности, посветени на обществото, за окуражаване и подпомагане на другите.

Мария ще представи темата “Практиката на семейна групова конференция в България”. Преди 7 години Фондация Лале започна инициатива за въвеждане на модела ФГК в България. До възстановителната практика, екипът на Ф „Лале“ достига, след проучвания на различни модели за подкрепа на семейства, с цел превенция на извеждането на децата от семействата им. Моделът се прилага от Фондация „Лале“ и специално обучени местни граждански организации, с които имат подписани споразумения, регламентиращи принципите и практиките на ФГК, приети от Европейската мрежа ФГК.

Кога: 1 юни, Събота

Панел II: „География на възстановителните практики в България“: