Съдия Галя Вълкова и д-р Красимир Манов: „Осъществяване на основните принципи на възстановителното правосъдие в хода на съдебното производство“.


В Конференцията „Географя на възстановителното правосъдие в България“ Галя Вълкова и Красимир Манов ще представят възможността за реализация на основните принципи на възстановителното правосъдие в рамките на съдебния процес – наказателен и граждански. Анализирайки законовата регламентация, презентаторите ще отговорят на ключовия въпрос: какво е значението на процедурната справедливост и възможна ли е реализацията ѝ при настоящата процесуалноправна уредба. Изложението съчетава различните гледни точки на презентаторите – на съдия и на адвокат и преподавател по наказателно право, обединени от общото разбиране за правосъдието като възможност страните в конфликта да са активни участници в него и тогава, когато не е възможно възстановителното правосъдие да е алтернатива.

Д-р Красимир Манов е преподавател по наказателно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доктор по право (наказателно право) на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат към Софийска адвокатска колегия и медиатор, вписан в регистъра на медиаторите към министъра на правосъдието. Автор на множество научни публикации в областта на наказателното право.

Галя Вълкова е съдия в Софийски районен съд, Трето гражданско отделение. Преминала е обучения по медиация и преговори (Фулбрайт летен институт, Банско 2010 г.) и препраща първите съдебни спорове в областта на родителските конфликти за разрешаването им чрез медиация към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд (ЦСМ). Включва активно в дейността на ЦСМ, а 2013-та г. е председател на Центъра. От 2014 г. сътрудничи на Общество „Правосъдие и помирение“ (ОПП). В рамките на реализирания от ОПП проект „Посредничество и помирение в българското общество. Норвежко-българско сътрудничество” участва в учебна визита в Норвегия и проведеното в България обучение по възстановително правосъдие. 

КОГА: 1 юни, Събота