В кадри: „География на възстановителното правосъдие“, 31 май – 1 юни 2019, София


Ден първи, 31 май 2019

14.00 Откриване на конференцията

 • Инициативна група: проф. Д-р Добринка Чанкова, Елена Евстатиева, д-р Румен Петров
 • Калин Калпакчиев, Председател на УС на Съюза на съдиите в България, приветства участниците във форума

14.30 – 15.30 Панел I Географиянавъзстановителнияконтекст. Модератор Елена Евстатиева

 • „Престъпление и наказание във време на аномия” въвеждащ доклад, д-р Румен Петров
 • „Изследователският и академичният интерес към възстановителното правосъдие в България“, проф.д-р Добринка Чанкова

16.00 – 17.30 Панел II География на възстановителния контекст–част 2. Модератор Д-р Румен Петров

 • “Състояние на инфраструктурата, посрещаща потребностите на жертвите на престъпления”, Миряна Илчева, Център за изследване на демокрацията
 • „Стигма и криминална кариера“, доц. Галина Ковачева
 • Състояние на възстановителните практики в България: ресурс, териториално покритие, поле на приложение, изследване в развитие”, Елена Евстатиева

18.00 -19.00 „Травма наративи и механизми за личностното и обществено преодоляване като предпоставка за възстановително правосъдие в България“, Уъркшоп, воден от д-р Даря Уайт

Ден втори, 1 юни 2019

Панел III География на възстановителните политики, Модератор: проф. Добринка Чанкова

 • “Възстановително правосъдие – нова преспектива за превенция и защита от домашно насилие”, д-р РуменРашков
 • “Практиката на семейна групова конференция в България”, Мария Петкова фондация„Лале“
 • „Възстановителното правосъдие и детето – жертва – практики от Финландия, Северна Ирландия и Белгия“, Петя Димитрова, ИСДП
 • „Осъществяване на основните принципи на възстановителното правосъдие в хода на съдебното производство“, Галя Вълкова, съдия в Софийски районен съд и д-р Красимир Манов.

11.30 – 13.00 Панел IV. География на възстановителни училищни практики, Модератор: д-р Румен Петров

 • „Възстановителните подходи в решаването на училищни конфликти“, Даниела Коларова, Фондация „Партньори“.
 • “Възстановително правосъдие в образователен център”, Маги Благоева
 • Кръгов процес в СОУ „Братя Миладинови“, Траян Митев. Сдружение„Жажда за живот“

14.00–16.30 Панел V: „Развитие на възстановителното правосъдие чрез партньорство между държава и общност“

 • „Развитие на възстановителното правосъдие чрез партньорство с общността“, МатюХартман, USA, Just Outcomes
 • Дискусия