Презентации – ресурси от конференцията „География на възстановителното правосъдие в България“ 2019


Представяме ви презентациите на говорителите в конференцията „География на възстановителното правосъдие в България“ 2019. Тук може да намерите повече както за състоянието на ВП в България – поглед през развитите практики в различните контексти, така и за състоянието и инфраструктурата (развита или не) в работата с потърпевши от криминални престъпления. Част от анализа на настоящият национален контекст е представяне на изследователския интерес и библиографска справка с научни статии от български автори и литературата на български език. Друга част от представянията разкриват успешни практики, развити в училища – частни и държавни. Участва и най-разпространената до момента практика в България – фамилните групови конференции.

Четири от представянията – изключително интересни и съдържателни, не присъстват. Искрено се надяваме, че ще можем да ги споделим в електронното списание на конференцията, което очаквайте през есента.

Ден първи, 31 май 2019Престъпление и наказание във време на аномия” въвеждащ доклад, д-р Румен Петров. Без презентаця. Очаквайте докладът в електронното списание, посветено на конференцията

Стигма и криминална кариера, доц. Галина Ковачева

Ден втори: 01 юни 2019

“Възстановително правосъдие – нова преспектива за превенция и защита от домашно насилие”, Румен Рашков, доктор по социална психология, от Велико- търновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

“Практиката на семейна групова конференция в България, Мария Петкова, Изпълнителен директор на фондация „Лале“

„Осъществяване на основните принципи на възстановителното правосъдие в хода на съдебното производство“, Галя Вълкова, съдия в Софийски районен съд и д-р Красимир Манов.

Без презентация. Очакваме с нетърпение докладът в електронното списание посветено на конференцията

  • Кръгов процес в СОУ „Братя Миладинови“, Траян Митев. Сдружение„Жажда за живот“

“Възстановително правосъдие в образователен център”, Маги Благоева, Център за демократично образование

Практики в СОУ „Братя Миладинови“, Траян Митев. Сдружение„Жажда за живот“.

Без презентация. Очакваме докладът в електронното списание, посветено на конференцията

„Развитие на възстановителното правосъдие чрез партньорство с общността“, МатюХартман, USA, Just Outcomes

Без презентация. Очакваме с нетърпение докладът в електронното списание, посветено на конференцията