30 години от създаването на първия възстановителен закон в света!


Започнах международната седмица на възстановителното правосъдие с бележки – размисли, свързани повече с контекста създал възможността да се формулират концепциите на възстановителното правосъдие. Или в търсене на отговор на въпроса: Защо става възможно ВП.

Днес обаче ми се иска да се фокусирам повече върху това как в обществата се въвежда възстановителното правосъдие. Или върху въпроса: как става възможно прилагането на възстановителното правосъдие?!

Следващият текст е преразказ на кратък видео материал, специално създаден от Social Media-Restorative Practices Aotearoa за отбелязването на Международната седмица на възстановителното правосъдие в Нова Зеландия. Линк към видеото може да намерите в края на текста. В него ще видите съдия Макелрой, който след създаването на новия Закон за деца, младежи и техните семейства, само година по-късно прилага възстановителна конференция и в дело на възрастен правонарушител.

Тази година се навършват точно 30 години от създаването на първия възстановителен закон в света, с който през 1989 г., Нова Зеландия реформира цялото си правосъдие за деца, младежи и техните семейства. Вижте как с шест ключови стъпки – в пероид от тринайсет години възстановителното правосъдие в Нова Зеландия започва да се прилага в цялата страна и не само за деца и младежи!

Законът за децата, младежите и семействата от 1989г. е забележителен, защото инкорпорира маорската практика (прототип на Фамилната групова конференция – една от най-разпространените възстановители практики днес) в национално законодателство. Така за първи път в света се създава закон, основаващ се на философията и практиките на възстановителното правосъдие. Въздействието от този нормативен акт е голямо, както за утвърждаването на ВП по света, така и за нагласите на професионалистите и местните общности в Нова Зеландия.

Още през 1990г. съдия Фред Макелрой, който работи по това време и в съд за деца и в съд за възрастни правонарушители, виждайки ползите от фамилните групови конференции решава да приложи практиката и в случай на възрастни. За целта той следвало да вземе решение относно няколко аспекта, преди да предложи прилагането на ФГК:

  1. Избор на случай – решава, че случаят на по-млад правонарушител (съден вече като пълнолетен) е най-добрата възможност за прилагане на възстановителна конференция в районният съд, в който работи.
  2. Желанието / готовността на жертвата да участва. Пробационният доклад по случая, който избира съдия Макелрой, определя жертвата като жена, принадлежаща към квакерската общност, която иска да бъде приложен омиротворяващ подход, който да отдалечи младия мъж, извършил престъплението срещу нея от следващи престъпления.
  3. След така заявеното желание на потърпевшата жена, за съдия Макелрой остава само да намери кой да фасилитира подобна възстановителна конференция. По същото време, в съдебната зала случайно се намира и о. Дъглас, който споделя със съдията, че през годините е бил капелан в затвора, като част от презвитерианско служение и заявява, че с радост би поел ролята на фасилитатор в тази конференция.

След успеха на тази възстановителна конференция последвали множество спонтанни конференции в разрешаването на случаи на възрастни. Така, през 1995г., бил създаден и Te Oritenga – първия официален пилотен проект за възстановително правосъдие. Четири години по-късно това довело до правителствен проект за превенция на престъпността чрез възстановително правосъдие в областта Waitakere. През 2001 правителството прилага този проект и в цялата страна.

През 2002 прилагането на възстановително правосъдие води до промяна на три ключови части от законодателството пряко свързано с наказателното производство: Закон за изтърпване на наказанията, Закон за налагането на мярка пробация и Закона за защита правата на жертвите. Така официално се инкорпорира възстановителното правосъдие в Новозеландската правосъдна система.

След тези промени следва множество промени за възстановтиелното правосъдие в Нова Зеландия.

Започва разпространение в цялата страна. Днес в страната има 27 организации провеждащи хиляди възстановителни конференции всяка година.

Оригиналният разказ на Асоциацията за възстановителни практики Аотеароа и на съдия Макелрой за историята на ВП в Нова Зеладия

Видеото е създадено от

Възстановителна практики Аотеароа (ЗОЗ) – професионална асоциация, представляваща нарастващия брой на доставчиците на възстановителни практики в Нова Зеландия. RPA е и професионален орган по акредитация на доставчици на възстановителни практики в Нова Зеландия.