Европейски ден на жертвите на престъпление


Ако през 2019 г. се отбялазаха 30 години от създаването на първия закон в света, изцяло базиран на философията и практиката на възстановителното правосъдие, то през 2020г. се навършват 30 години от старта в отбелязването на ЕВропейския ден на жертвите на престъпления. Ежегодно Европа отбелязва този ден на 22 февруари. Как го отбеляза България е друг въпрос. Много ключов!

Макар и постфактум, в следващите дни ще пубикувам материали посветени на жертвите на престъпления.

По-долу Ви представям превод на изявлението на заместник-председателят на ЕС Jourová и комисар Reynders във връзка с 22.02.2020г. публикувано на сайта на ЕС.

„Тази година се навършват 30 години от Европейския ден на жертвите на престъпления. Все още всяка година 75 милиона души в цяла Европа продължават да стават жертви на престъпления.

Едва вчера оплакахме жертвите на поредния гнусен акт, този път в Ханау. Нека бъдем много ясни: расизмът и ксенофобията нямат място в Европа. Ние сме твърдо против всички, които искат да разделят нашите общества чрез омраза и насилие.

Претърпели физическа, психическа травма или и двете, жертвите на престъпления често се нуждаят от голяма подкрепа и грижи. Най-важното е, че те се нуждаят от защита и безопасна среда, за да съобщят за престъплението, без страх от отмъщение от онези, които са им причинили вреда.

ЕС има стабилни права на жертвите. Ние гарантираме, че жертвите на престъпления имат необходимата подкрепа и защита. Това е голямо постижение, но тъй като Съюзът, се стреми към повече, не бива да спираме дотук.

Все още има твърде много жертви, чиито права не са еднакво гарантирани, когато престъпление срещу тях се случи в държава от ЕС, различна от тяхната собствена. Всички граждани на ЕС заслужават равни права, независимо от това къде в ЕС стават жертва на престъпление. В момента работим по нова стратегия, за да гарантираме, че това ще стане реалност. “

Развитие в отстояване правата на жертвите в ЕС

Европейската комисия предприе редица действия за борба с насилието и помощ на жертвите на престъпления:

Директивата за правата на жертвите определя ясен набор от права за жертвите на престъпления и задължения за държавите-членки на ЕС да гарантират тези права на практика.

За определени групи жертви ЕС прие специфични правила. Тези правила се основават на Директивата за правата на жертвите, но отговарят по-пряко на специфичните нужди на някои жертви, включително жертви на трафик на хора, деца жертви на сексуална експлоатация и детска порнография и жертви на тероризъм.

ЕС също въведе законодателство, което улеснява достъпа до обезщетение в ситуации, когато престъплението е извършено в държава от ЕС, различна от държавата на пребиваване на жертвата.

Комисията вече работи по нова Стратегия за правата на жертвите за 2020-2024 г., която ще бъде представена през юни 2020 г. / преди лятото 2020 г. Стратегията ще се съсредоточи върху овластяването на жертвите, укрепването на сътрудничеството и координацията между националните органи, подобряването на защитата и подкрепата на жертвите и улесняване на достъпа до обезщетение.

За повече информация: Директива за правата на жертвите