Регистрацията за участие в III-та Национална конференция за възстановително правосъдие вече е отворена. Очакваме Ви!


Уважаеми колеги, съмишленици и приятели,

За нас е чест да Ви поканим да се регистрирате за участие в Националната конференция „Възстановително правосъдие тук и сега:Възможности за възстановителни практики в действащата правна уредба и след срещата с предизвикателствата и мерките за ограничаване на пандемията от COVID – 19”. Очкаваме Ви!

Дати на конференцията:  2-5 юни 2020г. , ОНЛАЙН

Срок за регистрация: до 31 май 2020 г

Къде: Регистриралите се за участие ще получат линк към пространството на конференцията на 01.06.2020. Конференцията е само за регистрирани участници.

Такса участие: 0

ВАЖНО: Ежегодните конференции за възстановително правосъдие са самофинансиращи се събития. Това изисква формирането на такса участие с която се обезпечава провеждането на конференцията. Тази година, поради изискването за спазване на физическа дистанция, както и затрудненията, които всички имаме днес, конференцията ще се проведе онлайн и без „такса участие“. При следващи издания това условие няма да важи. В този смисъл участието и на говорители, и на редовни участници е безплатно, а предварителната регистрация е задължителна.

Форма за регистрация

Насоки за регистрация

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 2020

Фотография: Симона Василева - Фуджимори

Елена Евстатиева работи над 15 г., като външен специалист с осъдени лица, изтърпяващи наказание в затворите София и Враца. За първи път чува за Възстановителното правосъдие през 1999г., на Световния конгрес на PFI, проведен в София. През 2003 година стартира първата Възстановителна общност в затвор София, а през 2006, в парьтнорство със затвор Враца и екип от доброволци на Пи Еф България, стартира изграждането на Възстановителна общност (ECOR) за многократно осъждани лица.

През 2008 година защитава своята теза и Международна диплома по Възстановително правосъдие, Queen’s University Kingston,  Ontario. През 2016г., създава блога www.restorativejusticebg.com, в който представя на български език ресурси свързани с философията, ценностите и принциите на ВП. През 2018 стартира издаването на български език на американската поредицата „Малки книги за правосъдие и мирни отношения“. През 2019 – 2020 участва като външен преподавател към Националния институт на правосъдието в провежданото дистанционно обучение за магистрати на тема „Възстановително правосъдие“

Председател е на УС на Българското дружество по психодрама и групова терапия от 2015г. Член е на УС на Пи Еф България – общност за помирително правосъдие.

Повече от 20 години професионалната кариера на Калин Калпакчиев е свързана с наказателното правосъдие. В момента е съдия в наказателното отделение на Софийския апелативен съд. Интересът му към темите на възстановителното правосъдие и критичната криминология е провокиран преди около 15 години от книгата на Нилс Кристи – „Предели на страданието”. През последните години, заедно с други  колеги юристи се занимава с  популяризиране на ценностите на възстановителното правосъдие,  с цел да се създадат възможности  за практическото им прилагане в рамките на действащите закони и установените процедури. Въпреки че традиционното правосъдие обичайно се схваща като опозиция на възстановителното правосъдие вярва, че възстановителните подходи могат чувствително да хуманизират и да направят по-ефективни съдебните процеси. Председател е на УС на ССБ.

Фотография на Яна Лозева

Мирослава Тодорова е съдия от 1997 г., от 1999 г. е съдия по наказателни дела, понастоящем е съдия в Софийския градски съд. От повече от 15 години участва в инициативи, свързани с утвърждаване на разделението на властите, независимостта на съда и качеството на правосъдието; председател на Съюза на съдиите в България в периода 2009 г. – 2012 г. В последните години се занимава с популяризиране на ценностите и практиките на помирителното (възстановително) правосъдие. Повече за мотивацията й да търси форми и възможности за съвместяване на възстановителните практики с наказателното правораздаване след осъзнаването на дефицитите и провалите на традиционното правосъдие може да прочетете тук

фотография, Яна Лозева

Галя Вълкова е съдия в Софийски районен съд, Трето гражданско отделение. Преминава обучения по медиация и преговори (Фулбрайт летен институт, Банско 2010 г.) и препраща първите съдебни спорове в областта на родителските конфликти за разрешаването им чрез медиация към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд (ЦСМ). Включва се активно в дейността на ЦСМ, а 2013-та г. е председател на Центъра. От 2014 г. сътрудничи на Общество „Правосъдие и помирение“ (ОПП). Участва като преподавател към Националния институт на правосъдието в провежданото дистанционно обучение за магистрати на тема „Възстановително правосъдие“, разработва модула: „Възстановително правосъдие – гражданскоправен контекст“.

Калин Калпакчиев, Мирослава Тодорова и Галя Вълкова са част от групата съмишленици, които организираха посещанието на проф. Нилс Кристи в България и публичната му лекция в СУ “Св. Климент Охридски” и подбраха и преведоха негови статии и лекции, публикувани във в. “Култура”. През 2015 г. участваха в дейността на “Общество Правосъдие и помирение” по обучение на български магистрати, адвокати и социални работници от помирители от Националната служба за разрешаване на конфликти (National Mediation Service) в Норвегия и в подбора и превода на първите преведени на български книги на проф. Кристи, издадени от издателство “Сиби”.