Започваме представянето на говорителите в конференцията „Възстановително правосъдие тук и сега“


За нас е радост да стартираме представянето с нашите ключови говорители.

Всеки ден, до дните на конференцията, ще имате възможност да се заепознавате с основните теми, говорители и панелите, в които ще участват.

 „Политическата необходимост от възстановителното правосъдие“, Проф. Антоний Тодоров, НБУ

Антоний Тодоров е професор по политически науки в НБУ. Специалист в областта на теория на демокрацията, политическите партии и изборите. Автор на „Елементи на политиката“ (2012). Член на Института за социална интеграция и на Българската общност за либерална демокрация.

“Движението се разраства: Възстановителното правосъдие вече има свой ритъм.“ доц. д-р Carl Stauffer, Университетския център за правосъдие и изграждане на мир към Университета в Харисънбург, Вирджиния

Метафорично казано, ВП вече е „на възраст“ като академична и професионална дисциплина. Исторически то беше изправено пред поне три критични прехода: 1) за определяне на собствената идентичност; 2) за осигуряване на устойчивостта на практиката и 3) за поддържане на така необходимата за постоянното развитие адаптивност. Като движение за социална справедливост, възстановителното правосъдие представя насока за постигане на справедливост между поколенията. ВП осигурява пространство за работа с травмата и паметта, средство е за ненасилствени действия и структурни промени, обуславя практики за изграждане на социален капитал (организиране на общността) и в крайна сметка осигурява водещите ценности за възстановителен подход към съвсем не така стабилната справедливост на едно глобално ниво

Д-р Carl Stauffer е доцент по право в Университетския център за правосъдие и изграждане на мир към Университета в Харисънбург, Вирджиния. Stauffer  е един от директорите на Института за възстановително правосъдие  „Zehr” и академичен директор на програмата „Caux Scholars” в Швейцария. Stauffer влиза във възстановителното правосъдие като първи изпълнителен директор на програмата за помиряване на жертви и нарушители в Ричмънд, Вирджиния през 1991 г. През 1994 г. той и семейството му се преместват в Южна Африка, където участва непосредствено в различни преходни правосъдни процеси като Мирните споразумения, Форумите Общност – полиция, Комисията за истината и помирението и структурите за местно развитие на общността. От 2000 г. до 2009 г. Stauffer е назначен за регионален съветник за мир MCC за региона на Южна Африка. Работата му го води в 20 африкански и 17 други държави от Карибите, Близкия изток, Европа, Азия, Централна Америка и Балканите. Академичните интереси на Stauffer се фокусират върху наративни изследвания, възстановително / преходно правосъдие и следвоенно възстановяване и помирение. Неговото критическо изследване се фокусира върху правосъдието в условията на преход от гледна точка на възстановителния подход към прилагането на хибридни, често паралелно прилагани местни правосъдни системи. Получава докторската си степен в Университета на Ква-Зулу Натал в Южна Африка.

„Развитие на възстановителното правосъдие в Европа – последни тенденции преди и след COVID – 19“, д-р Аарне Кинунен член на УС на Европейския форум за възстановително правосъдие

Д-р Аарне Кинунен заема длъжността старши съветник в отдела по наказателна политика и наказателно правосъдие към Министерството на правосъдието във Финландия. Д-р Кинунен има дълъг опит в разработването на мерки за превенция на престъпността, борба с корупцията и възстановително правосъдие във Финландия. Той учавства в подготовката на законодателството за медиацията между жертви и извършители на престъпления, което влезе в сила 2006 г. Той е заместник-председател на Националния съвет за медиация мижду жертви и нарушители и дългогодишен член на УС на Европейския форум за възстановително правосъдие. Преди да започне да работи за Министерството на правосъдието на Финландия д-р Кинунен работи като изследовател в областта на криминологията и политиката. Доктор е по социални науки и е хоноруван преподавател в Университета в Източна Финландия. Кунинен изследва промяната на пазарите на наркотици и политиката за наркотици във Финландия от 90-те години.