Възстановително правосъдие при непълнолетни и медиация жертва – извършител в Швеция


„Концепция за въвеждане на възстановително правосъдие по отношение на непълнолетни лица, извършили престъпление“ , Кремена Чобанова, Програмен директор „Достъп на децата до правосъдие“, УНИЦЕФ България

Кремена Чобанова е с юридическо образование, магистър по „Права на детето и детско развитие“. Работи в офиса на Детския фонд на ООН в България от 2012 година, първо като консултант в областта на реформата на системата за детско правосъдие, а от 2017 отговаря за програмите, насочени към осигуряване на справедлив достъп до правосъдие на всички деца в страната, включително на непридружените деца, бежанци и мигранти.

Концепцията УНИЦЕФ за въвеждане на възстановителни подходи по отношение на
непълнолетни лица, извършили престъпно
деяние се основава на международните
стандарти и добри практики относно
третирането на деца в конфликт със закона.
Документът е разработен в консултация с
национални и международни и експерти,
отразявайки възможностите на действащото
законодателство.

„Възможно ли е прилагането на  възстановителни практики в рамките на изпълнението на наказание „пробация“ за непълнолетни?“ Йоана Терзиева, фондация „Право на детство“

Йоана Терзиева е психотерапевт и консултант на свободна практика от град Русе. През 2007г завършва магистърска програма „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители“ в Софийски Университет. Тя е сертифициран терапевт в областта на психодрамата и груповата психотерапия. Обучава се в психоанализа към Българско психоаналитично общество. Йоана Терзиева работи от 15 години с лица, семейства и деца, участници в престъпления като пострадали или извършители; управлява социални проекти за пробиране и изпълнение на практически програми за подкрепа на жертви на насилие жени и деца; участва в разработване и провеждане на обучения по човешки права и права на децата. Инициатор е на множество социални кампании и общностни инициативи. В темата Възстановително правосъдие се увлича през 2010 година, когато изпълнява проект, чрез който създава социална услуга – Център за обществена подкрепа за работа с деца с отклоняващо се поведение и извършители на престъпления в град Русе. Управлява дейността му в продължение на 3 години през които подкрепя повече от 40 деца и техните семейства, а дейността е описана в сборници за добри практики издавани от Каритас Европа и Фондация Лале, България. Член е на международната мрежа за борба с трафика на жени и деца, RENATE Network. Автор на публикации в областта на психологията, услугите за деца, социалната политика. Активист за социална промяна и политика, отговаряща на нуждите на общността. Майка на две деца.  

Нейното експозе дава предложения за въвеждане на конкретни възстановителни практики за непълнолетни с повдигнати срещу тях обвинения или осъдени, като се позовава на текстове от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за неговото прилагане.

„Шведският модел: медиация при престъпление“ Горяна Търницова, Социални служби, община Стокхолм, Швеция

Горяна Търницова е социален работник и медиатор в Център за подкрепа на младежи-жертви на престъпления в Стокхолм. Завършила е криминология в Стокхолмския университет и в момента учи интердисциплинарна магистърска прогама в полето на правата на децата и миграцията.

Възможността за възстановителен разговор-среща между извършител и жертва на престъпление се предлага в Швеция в случаи на престъпления, в които заподозреният е под 21 години. Процесът е доброволен за двете страни и регламентиран със закон за медиация при престъпление от 2002 г. В презентацията си ще представя накратко начина на работа и някои от предизвикателствата от практиката според този модел в социалните служби в Стокхолм.

Не забравяйте, че срокът за регистрация в третата национална конференция „Възстановително правосъдие тук и сега: Възможности за прилагане на възстановителни практики в действащата правна уредба и в срещата с COVID – 19″ 2-5 юни 2020 е до 31 май 2020г.

Към условията за регистрация тук.

Очакваме Ви!