Възстановително правосъдие тук и сега, в социалната грижа и мерките свързани с благополучието на индивиди, групи и общности


Днес е време да започна да Ви представям говорителите, чийто представяния са фокусирани върху участието на общностите в едно възстановяващо правосъдие. Привличат вниманието ни както върху съвременното развитие и новите роли, които се очертават като необходимост в един възстановителен процес разполагащ се в разпадащи се общности, така и към тяхното естествено заемане от лидерите на общностите в миналото.

Важно е да помним, че в един истински възстановителен процес участват всички засегнати страни, доколкото е възможно, като общността се възприема за една от тези засегнати страни.

„Функции и действие на помирителния съд в предкомунистическо време: частен случай от Банско (1927-37 година), насоки и приложения за възстановителното правосъдие в България 2020“, д-р Даря Уайт,  Харисънбърг, Виржиния, САЩ,

Д-р Даря Бориславова Уайт е родена през 1974 г. в град Банско. Завършила е средно образование в България и „Разрешаване на конфликти” в Истърн Менонайт Юнивърсити в Харисънбърг, Виржиния, САЩ, където нейн преподавател и научен ръководител е проф. Хауърд Зер, наричан прадядото на възстановителното правосъдие. Завършва докторантура по психология в Джеймс Медисън Юнивърсити. Д-р Уайт има над 20 години опит в сферата на психичното здраве, социалната дейност и миротворството. Разработките й са фокусирани върху личната и общностната, конкретната и трансгенерационната травма, чрез разбирането на културните и личните бариери и източници за вътрешна сила.

В научните си трудове използва възстановително правосъдие и теории от миротворството. Интересите й в тази посока водят до интервюта с възрастни жени в Пиринска Македония и изложби, които комбинират смесена медия на фотография и разкази от групи в Източна Европа. Наградена с Women and Gender Studies Feminist Scholarship Award към Джеймс Медисън Юниверсити за работата с „българските баби” и Outstanding Scholarship Award от катедрата по психология към Джеймс Медисън Юнивърсити за дисертацията й на тема „За радостта и благоговението: културен анализ в четири страни”. 

„Сравнителен анализ между медиацията и Възстановителното правосъдие, между ролите на медиатор и фасилитатор“

Адв. д-р Мариана Славчева Митова е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 22. 03.2000г.  и към момента упражнява професията. Разработва научен дисертационен труд на тема „Модел за превенция на извършители и закрила на пострадали от насилието в училищна среда“. В периода месец април до месец юли 2019г.  като докторант  провежда емпирично изследване на отношението към феномена Възстановително правосъдие в училищна среда. Предмет на емпиричното изследване е отношението към феномена на Възстановителното правосъдие в статуса му на алтернативен метод за превенция на извършители и за закрила на пострадали от насилието в училищна среда. 

През 2019г. и 2020г. участва в 8 научни конференции с доклади и статии представящи ефективността на Възстановителното правосъдие като превенция в борбата срещу насилието и агресията, публикувани в сборниците им. Съществен принос в научната й дейност е извършен сравнителен анализ между медиацията и Възстановителното правосъдие, между ролите на медиатор и фасилитатор, което представя в настоящата конференция.

“Оригиналната програма Sycamore Tree Project® и редактираната й версия – Sycamore Tree Project® – NEW LEAF”

Свещенослужител на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия от ноември 1989. Първият изповедник на Софийския затвор след промените – януари 1992.  Основател и съучредител на ДРОПЛС – Prison Fellowship Bulgaria – ноември 1992. Създател на Капеланската институция в България 1993 и Капеланската служба към Министъра на правосъдието на България 2004. Капелан на Софийския затвор от януари 1992 до декември 2007.

Регионален Директор за Източна Европа и Средна Азия на Международната Асоциация за затворно служение – Prison Fellowship International от септември 2011 до август 2015. Председател на УС на ДРОПЛС – Общност за помирително правосъдие от основаването 1994 до 2007 и от 2011 до днес.  Директор Програми, развитие и реализация, за Европа и Средна Азия на Международната Асоциация за затворно служение – Prison Fellowship International от август 2015. Завеждащ отдела „Връзки с обществеността “ на Светия Синод на БПЦ.

„Към историята на възстановителното правосъдие -1: квакерите и мирът“, д-р Румен Петров, НБУ,  Департамент „Здравеопазване и социална работа“

Историята на ВП обикновено се себепоставя в рамките на 20 век и дори – във втората половина на четвъртата му четвърт. Относително пренебрегнати са връзките му с пацифизма като цялостна етическа и политическа парадигма. Квакерското движение е сред движенията за ненасилстевно решаване на споровете с корени в 17 век.  

Ругистрация за участие в конференцията