„Възстановително правосъдие тук и сега“ 2-5 юни 2020


Възможности за възстановителни практики при действащата правна уредба и срещата с предизвикателствата на COVID-19.

Дати на конференцията:  2-5 юни 2020г. , ОНЛАЙН

Срок за регистрация: до 31 май 2020 г

Къде: очаквайте линк към пространството на конференцията на 01.06.2020. Само за регистрирани участници

Такса участие: 0

ВАЖНО: Ежегодните конференции за възстановително правосъдие са самофинансиращи се събития. Това изисква формирането на такса участие, с която се обезпечава провеждането на конференцията. Тази година, поради изискването за спазване на физическа дистанция, както и затрудненията, които всички имаме днес, конференцията ще се проведе онлайн и отпада „такса участие“. При провеждане на конференцията в зала таксата ще бъде възстановена. В този смисъл участието и на говорители, и на редовни участници е безплатно, а предварителната регистрация е задължителна.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Откриване на конференцията: 2 юни (вторник), 18.00 – 20.30 . Финал на конференцията: 5.06.2020,

Конференцията „Възстановително правосъдие тук и сега“ стъпва на опита и създадената традиция от предходни две конференции: „Преосмисляне на престъплението и наказанието“, 2018 г., и „География на възстановителното правосъдие в България“, 2019 г., с инициативен комитет  в състав: проф. д-р Добринка Чанкова,  д-р Румен Петров и Елена Евстатиева.

Настоящият инициативен комитет спазва принципа на приемственост и последователност в процеса на промотиране,  изследване и утвърждаване на философията и добрите практики на възстановителното правосъдие.

Целта на настоящата конференция е да разгледа нормативно възможното и да представи онези области от действащата правна уредба, които и сега позволяват прилагане на възстановителен подход. Считаме, че познанието за съществуващите правни възможности е средство за окуражаване и стимулиране на гражданските помирителни инициативи и за овластяване на хората, които имат потребност да ги развиват, включително чрез освобождаването от очакването държавата в обозримо бъдеще да предприеме конкретни действия за тяхното признаване. Водим се от разбирането, че поначало законите не пораждат автентичната човешка активност и социални връзки, но може да ги деформират, ако те не са достигнали своята зрялост. Поради това идеята на конференцията е да насочи разговора за това как възстановителните практики да покажат своята обществена полезност и жизнеспособност, което неизбежно впоследствие ще ги превърне в незаобиколим предмет на специална правна регулация. Междувременно към предизвикателството да дефинираме отношенията, пресечните точки и конфликти между възстановителното и традиционното правосъдие естественият ход на живота прибави и новото предизвикателство пред възстановителния подход – да осмисли функционирането на обществения и личния живот в условията на заплаха от заразяване при общуването с други хора, в условията на физическа дистанция и на рестриктивни мерки от страна на държавната власт, които силно ограничават индивидуалната свобода и избор.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 2020

Водим се и от разбирането, че поначало законите не пораждат автентичната човешка активност и социални връзки, но може да ги деформират, ако те не са достигнали своята зрялост

Елена Евстатиева, www.restorativejusticebg.com 

Калин Калпакчиев, Съдия САС, НО

Председател на УС на ССБ

Мирослава Тодорова, Съдия, СГС, НО

Галя Вълкова, Съдия, СРС, ГО

ПРОГРАМА

ГОВОРИТЕЛИ

Графичен дизайн и оформление: Симона Василева – Фуджимори