Презентации – ресурси от конференцията „Възстановително правосъдие тук и сега“ 2020


Представяме ви презентациите на говорителите в конференцията „Възстановително правосъдие тук и сега“ 2020. Тук може да намерите повече както за състоянието на ВП в България (прилагане на развитите практики в различни контексти), така и да се запознаете с позицията на академия и експерти в областта на правото, образованието и социалните услуги за възможностите за приложение на възстановителни практики в съществуващата правна, социална, политическа и институционална рамка. Част от представянията отделят внимание и на настъпилата, в резултат на COViD-19 криза и новите условия, в които се налага множество системи да се адаптират, в това число практиките на възстановителното правосъдие, развивани в тях.

Някои от представянията – изключително интересни и съдържателни, не присъстват тук. Информацията от тях може да проследите в предстоящото издание на бюлетина „Възстановително правосъдие в България“, както и в предстоящото представяне на видеата от конференцията.

Ден първи, 02.06.2020

„Политическата необходимост от възстановителното правосъдие“въвеждащ доклад, Проф. д-р Антоний Тодоров.

Очаквайте доклада в електронния бюлетин „Възстановително правосъдие в България“ и видеоматериалите от конференцията

„Движението се разраства: Взстановителното
правосъдие вече има свой ритъм“
Проф. д-р. Карл Стофър, Университетски център за
правосъдие и изграждане на мир към Университета в Харисънбърг, Вирджини

„Развитие на възстановителното правосъдие в Европа – последни тенденции преди и след COVID-19“ д-р Аарне Кинунен, член на Управителния съвет на Европейския форум за възстановително правосъдие

Ден втори, 03.06.2020. Възстановително правосъдие тук и сега в съдебния процес.

Наказателната политика и ролята на криминологията, доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова, Бургаски свободен университет

Емпиричен подход към възстановителното правосъдие„, д-р Мартин Граматиков, HiiL, Хагски институт за иновации в правото.

Очаквайте представянето във видеоматериалите от конференцията

Възможности за възстановителен подход в наказателния процес и при изпълнения на наказанията„, Мирослава Тодорова, съдия в
Софийския градски съд, Наказателно отделение; Калин Калпакчиев, съдия в Софийския апелативен съд, Наказателно отделение, председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България.

Очаквайте тяхното представяне в бюлетина „Възстановително правосъдие в България“ и видеоматериалите от конференцията

Шведският модел: медиация при престъпление – Горяна Търницова, Социални служби, Община Стокхолм, Швеция

Приспособяване в условията на пандемия от COVID- 19 – съвместими ли са онлайн срещите с възстановителния процес? Споделяне на норвежкия опит за посрещането на предизвикателствата и откриването на възможностите на онлайн срещите в практиката на помирителните комисии в Норвегия – Карен Паус, Национална служба за разрешаване на
конфликти, Норвегия

Ден трети, 4.06.2020 г. Възстановително правосъдие тук и сега в
социалната грижа и мерки свързани с благополучието на
индивиди, групи и общности

Концепция за въвеждане на възстановително правосъдие по отношение на непълнолетни лица, извършили престъпление. Кремена Чобанова, програмен директор на „Достъп на децата до
правосъдие“, УНИЦЕФ България

Възстановително правосъдие и домашно насилие, д-р Аннемике Волтус, Възстановително правосъдие Недерланд (Restorative Justice Nederland)

Сравнителен анализ между медиацията и възстановителното правосъдие, между ролите на медиатор и фасилитатор, д-р Мариана
Митова, адвокат от Софийската адвокатска колегия, Център за обучение на медиатори „Геома Корпорейшън“

Без презентация. Очаквайте доклада в електронния бюлетин „Възстановително правосъдие в България“ и видеоматериалите от конференцията

Функции и действие на помирителния съд в предкомунистическо време: частен случай от Банско (1927 – 1937 г.), насоки и приложения за възстановителното правосъдие в България 2020,

д-р Даря Уайт, Харисънбърг, Виржиния, САЩ

“Оригиналната програма Sycamore Tree Project® и редактираната й версия – Sycamore Tree Project® – NEW LEAF”, Николай Георгиев, Пи Еф България – Общност за помирително правосъдие.

Без презентация. Очаквайте представянето във видеоматериалите от конференцията

Към историята на възстановителното „правосъдие“ – част 1″, д-р Румен Петров, Нов български университет, Департамент „Здравеопазване и социална работа“

Ден четвърти, 5.06.2020 г. Възстановителен подход тук и сега в
образованието

Кръгът в действие по време на физическа изолация, Даниела Найденова, директор на училище и детска градина, и Владимир Вълков, съдия

Фамилни групови конференции в образованието „ Мария Петкова, фондация “Лале”

Очаквайте доклада в електронното издание на конференцията и видеоматериалите от нея.

Някои опции за възстановителен подход при реакция на правонарушенията и в по-широк аспект, проф. д-р Добринка Чанкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“. Без презентация.

Очаквайте доклада в електронното издание на конференцията и видеоматериалите от нея.