За възстановителното правосъдие с д-р Даря Уайт


Днес д-р Даря Уайт преподава в Университета Либърти, където, в качеството си на психотерапевт е и съветник по психично здраве. Разговорът ни с нея поема интересени посоки. Преминаваме от личната й среща с Хауърд Зер през съвременните политически процеси в САЩ, за да стигнем до разбирането й за възстановителното мислене и неговото интегриране в личната й практика на психотерапевт.

Лично за нея

Д-р Даря Бориславова Уайт е родена през 1974 г. в град Банско. Завършила е средно образование в България и „Разрешаване на конфликти” в Истърн Менонайт Юнивърсити в Харисънбърг, Виржиния, САЩ, където нейн преподавател и научен ръководител е проф. Хауърд Зер, наричан прадядото на възстановителното правосъдие. Завършва докторантура по психология в Джеймс Медисън Юнивърсити. Д-р Уайт има над 20 години опит в сферата на психичното здраве, социалната дейност и миротворството. Разработките й са фокусирани върху личната и общностната, конкретната и трансгенерационната травма, чрез разбирането на културните и личните бариери и източници за вътрешна сила.

В научните си трудове използва възстановително правосъдие и теории от миротворството. Интересите й в тази посока водят до интервюта с възрастни жени в Пиринска Македония и изложби, които комбинират смесена медия на фотография и разкази от групи в Източна Европа. Наградена с Women and Gender Studies Feminist Scholarship Award към Джеймс Медисън Юниверсити за работата с „българските баби” и Outstanding Scholarship Award от катедрата по психология към Джеймс Медисън Юнивърсити за дисертацията й на тема „За радостта и благоговението: културен анализ в четири страни”.