За възстановителното правосъдие с Анет Маринова


Анет Маринова е психолог в 23 СОУ „Фредерик Жолио Кюри“, София от 1998г. От 2010 г. до 2013 г. като съветник към МОН участва във формирането на новите образователни политики, закона за предучилищното и училищното образование и поднормативната уредба и е член на екипа за управление на двата пилотни проекта на МОН в областта на приобщаващото образование: „Включващо обучение“ и „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

Изключително интересен разговор за търсенията на един професионалист и задачи на ролята, която изпълнява, в посрещането на психологическите потребности на учениците, учителите и родителите. Част от този път е и срещата на Анет с философията на възстановителното правосъдие и неговите практики, в които тя намира възможност за създаването на пространства за разговор и рефлексия.

Повече за нея

Анет Маринова е психолог в 23 СОУ „Фредерик Жолио Кюри“, София от 1998г. От 2010 г. до 2013 г. като съветник към МОН участва във формирането на новите образователни политики, закона за предучилищното и училищното образование и поднормативната уредба и е член на екипа за управление на двата пилотни проекта на МОН в областта на приобщаващото образование: „Включващо обучение“ и „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. През 2014-2015 година участва в проекта на МП „Укрепване на правния капацитет в сферата на младежкото просъдие“ като член на международния екип на проекта. Член е на Българско общество за лаканианска психоанализа, на УС на Българска асоциация по психотерапия и на Сдружение „Дете и пространство“. От 2017/2018 учебна година Анет Маринова преподава курс „Психология в образованието“ към Магистърската програма Психология на развитието на НБУ и възобновява изследването на докторската си дисертация в областта на психология на личността към ИИНЧ, БАН.

One thought on “За възстановителното правосъдие с Анет Маринова

  1. Ама наистина много говори тази Анет Маринова. 🙂 По-важното обаче е, че знае какво говори, а премълчаванията се усещат, и разбират. От разговора за мен остава ценен един акцент – поставеният въпрос „Има ли такова пространство и време, където да се чуят въпросите, неяснотите, тревогите, опита на педагогическите специалисти? Сегашната МКБППМН мисля, че не е подходяща, защото…самото ѝ наименование говори за вече открит „фронт“, а не възстановително мислене. Здраве желая! и все повече усещане за смисъл!

    Liked by 1 person

Коментарите са изключени.