За възстановителното правосъдие с Влади Вълков


Влади Вълков е съдия в СГС, Търговско отделение. В този разговор обаче говорим повече през неговата роля на родител и човек, който инвестира усилия в промяна на нагласата на децата и младите хора към правосъдието и съдебната система. Говорим за неговото мислене за възстановителното правосъдие като една възможност за промяна на духа на училището и отношенията в него. И, някак не успяваме да избягаме съвсем и от разговор за съдебния процес.

За него, извън ролята му на съдия.

От 2004 г. работи с ученици. Автор и съавтор е на интерактивни игри, представящи сред подрастващите смисъла на правилата за социално поведение и механизмите за тяхното съблюдаване. Съавтор е и на симулирани процеси за апробиране на процесуални нововъведения и решения на срещани в практиката проблеми по правоприлагането. Проектите са осъществявани многократно и продължава тяхната реализация. Радетел е за широко приложение на медиацията и възстановителното правосъдие като способи за разрешаване на спорове, предотвратяване и преодоляване на конфликтни ситуации. През 2009 г. преминава 4 дневно обучение по медиация под ръководдството на Gabrielle Gropman и James Kerwin по системата на Харвард. Преминал е и квалификационни курсове по семейна и трансгранична медиация, водени от Севдалина Александрова и Албена Комитова. През 2019 г. преминава обучение по възстановителни практики по програмата на Ла Конферанс ООД под ръковоството на Елена Евстатиева.