За възстановителното правосъдие с Ивайло Йосифов


Ивайло Йосифов работи повече от 20 години като социален работник в различни социални служби и услуги: Дирекция „Социално подпомагане“; организация на хора с физически увреждания; шелтър за жени, жертви на трафик; домове за деца, лишени от родителска грижа; психиатрична болница; бежански центрове; социални услуги в общността. Четири години като директор  на кризисен център за деца, пострадали от насилие и трафик.

Ивайло може да напише книга за историята на социалната работа в България. Искрено се надявам да го направи! Неговата среща с възстановителното правосъдие е от преди 5 години и продължава да търси възможности за неговото интегриране в институции и служби.