За възстановителното правосъдие със съдия Росица Тончева


Със съдия Росица Тончева разговорът неизбежно ни води към примери от САЩ, където тя за първи път вижда прилагането на възстановителна практика, както и към възможностите за прилагане у нас – в наказателен процес и в местата за лишаване от свобода. Засягаме и въпросът за обсъждането на нововъведения свързани с възстановителната философия от по-широк кръг експерти, а не само от работните групи сформирани към институции и Министерство на правосъдието.

За нея

Росица Тончева е съдия от наказателното отделение на Апелативен Съд Варна.  Има над 21 години юридически стаж. След завършване на юридическото си образование, една година е младши прокурор в Районната прокуратура във Варна, след което става съдия във Варненския районен съд. През 2006 г. постъпва като съдия в наказателното отделение на Варненския окръжен съд, където работи през следващите 10 години. Специализира европейско право в СУ „Св. Климент Охридски”. Участва в практическо и теоретично обучение по проблемите на международноправното сътрудничество в областта на наказателното право в Бон, организирано от Германската фондация за международно правно сътрудничество. Взема участие в програма на Държавния департамент на САЩ по наблюдение на пробационни практики. През 2003 г. участва в работна група по изменение на НК, НПК и ЗИН във връзка с въвеждане на наказанието „пробация”. Съдия Тончева работи активно в създаването и реализирането на множество обучителни проекти за прокурори и съдии. От 2007 г. е член на Комисията по индекс за реформа в българската прокуратура, към Кабинета на Главния прокурор и НИП – София. Има най-високия ранг в съдебната система – съдия във ВКС и ВАС.  През 2015 г. защити дисертация „Модел за ефективно управление на промените в публично-правната сфера в република България”.
 От 1999 година активно преподава, има честта да е удостоена с национална награда „Носители на просвета“. През по-голямата част от практиката си се посвещава на работата с деца в ученическа възраст с цел превенция на непълнолетната престъпност и популяризиране на правото.