За възстановителното правосъдие с адв. Евгения Маламова-Димова


С адв. Евгения Маламова- Димова разговаряме за възстановителното правосъдие през погледа на адвоката. Говорим за опита й като доброволец в българските затвори, за практиката й като медиатор и как тя вижда бъдещето на възстановителното правосъдие и фигурата на фасилитатора в контекста, в който живеем.

За нея

Евгения е юрист по образование. Като адвокат е вписана в САК през 1999г. От 2009г. е медиатор към Центъра за спогодби и медиация на СГС. Области в които е разположена нейната практика като медиатор са: семейно право, облигационни , имуществени, потребителски спорове.

Адв. Маламова-Димова е още член на УС на Пи Еф България – Общност за помирително правосъдие.