ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА


LetsGoByTalking онлайн работилница (България) 4-5 февруари 2021 / 17:00-20:30 (Zoom) 

Защита правата на жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от  омраза: иновативни методи чрез възстановително правосъдие 

Включете се в работилницата, в която ще изследваме прилагането  на възстановително правосъдие в случаи на анти ЛГБТИ  престъпления от омраза 

Каним Ви да участвате в работилницата заради експертизата Ви  в сферата на възстановителното правосъдие (ВП) или работата  Ви за подобряване правата на ЛГБТИ хората. Тъй като има много  малко добри практики за прилагане на ВП в случаи на  престъпления от омраза, ще се радваме да споделите Вашите  опит и препоръки, дори да нямате опит конкретно в прилагането  на ВП при престъпления от омраза. 

Работилницата цели събере професионалисти, които да обменят  инструменти и опит, свързани с ВП и борбата с ЛГБТИ-фобия. По  време на работилницата ще бъдат обсъдени различни добри  практики от България и чужбина. Това събитие ще бъде и  чудесна възможност за запознаване с други организации и  специалисти, които имат капацитет за бъдеща колаборация и  повишаване на прилагането на ВП в случаи на анти-ЛГБТИ  престъпления от омраза. 

Моля, потвърдете участието си като ни изпратите имейл до 02 февруари 2021 на: g.filipova@bilitis.org. Ще се радваме да Ви видим на  събитието! 

Програма на работилницата „Защита правата на жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза: иновативни методи чрез възстановително правосъдие“

4-5 февруари 2021, 17:00-20:30 (Zoom),

Организатор: Фондация БИЛИТИС

Презентатори по реда на изказванията:

Моника Писанкънева, Фондация БИЛИТИС

Проф. д-р. Добринка Чанкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Глория Филипова, Фондация БИЛИТИС

Лилия Драгоева, Фондация БИЛИТИС

Модератор: Елена Евстатиева

04.02.2021

Час Тема
17:00 – 17:15Представяне на проект „Let’s go by talking“ , Моника Писанкънева
17:15 – 17:45  Представяне на участниците
17:45 – 18:15Какво са престъпления от омраза, Глория Филипова, фондация Билитис
18:15 – 18:45Какво е възстановително правосъдие, проф. Добринка Чанкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“
18:45 – 19:00Почивка
19:00 – 19:15Примери за добри практики, Глория Филипова, фондация Билитис
19:15 – 19:30Достъп до процедури за възстановително правосъдие при случаи на престъпления от омраза,  Глория Филипова, проф. Добринка Чанкова,  Югозападен университет „Неофит Рилски“
19:30 – 20:10Достъп до услуги за възстановително правосъдие, дискусия в малки групи
20:10 – 20:15Споделяне на резултати в голяма група
20:15 – 20:30Обобщение и закриване

05.02.2021

Час Тема
17:00 – 17:10Представяне на втория ден от обучението
17:10 – 17:40Спецификите на престъпленията от омраза при прилагане на възстановително правосъдие, Лилия Драгоева, фондация Билитис
17:40 – 18:30Спецификите на престъпленията от омраза при прилагане на възстановително правосъдие, работа по групи
18:30 – 18:40Почивка
18:40 – 19:00Обща дискусия върху работата по групи
19:00 – 19:35Нужди за обучение, пленарна сесия
19:35 – 20:10Възможности за колаборация, обобщение.
20:10 – 20:30Закриване